Combien de temps j'attendrai le code de déblocage?


Temps d'attente pour un code de déverrouillage pour les téléphones LG est de 1 à 24 heures.

Le temps moyen d'obtention du code fait 3 heures 21 minutes. Ce temps est calculé sur la base de 50 dernières commandes passées par nos clients.


Débloquer LG L65 D280

 

Dernier commentaire sur la libération

  • Très efficace. Le code a été envoyé en moins de 30 min et a fonctionné.

    Monique - 2018-01-21 11:47:18

Comment entrer le code sur le mobile LG L65 D280 ?

Pour entrer le code de déverrouillage sim pour le mobile LG , procédez comme suit:
1. Insérez la carte SIM qui fonctionne sur votre mobile à présent.
2. Entrez 2945#*XXX# ou 2945#*71001#
3. Vous serez invité à saisir le code
4. Entrez le code de déverrouillage
5. Le téléphone est déverrouillé

XXX Ce sont les chiffres du modèle du mobile LG, p.ex. pour KU990 nous saisissons 2945#*990#, GT540 nous saisissons2945#*540#

Commenté

2020-08-31 10:37:36 woj

polecam

2019-10-30 16:04:33 Adam

ALLES SUPER

2019-01-14 16:47:20 Rafa³

¦wietna obs³uga, mimo mojej pomy³ki w nr IMEI bez problemu zrealizowali zlecenie. Polecam z czystym sumieniem.

2018-09-10 09:21:09 Ada

Kod dzia³a, jednak mia³em trudno¶ci z jego wprowadzeniem. Nale¿a³o u¿yæ kodu NCK, w pierwszym polu od góry w menu jakie siê pojawi po wklepaniu tych krzaków. Dlatego mniej o jedn± gwiazdkê za te zagadkê. Jednak da³o rade, kod mia³em w niespe³na 5 min. Polecam

2018-07-15 09:15:59 Marcin

Zamówienie zosta³o zrealizowane po ok 2 minutach. Powiem szczerze by³em sceptyczny... ale dzia³a. Simlock z LG L65 ¶ci±gniêty. Jestem w 100% zadowolony. Cena w moim przypadku 21.99z³ czyli mega. POLECAM

2018-07-10 11:20:18 Patryk

Wszystko za³atwione b³yskawicznie. Gor±co polecam.

2018-05-19 18:18:42 Kamil

Wszystko dzia³a jak nale¿y, polecam firmê.

2018-05-13 10:05:02 Artur

Dzia³a .polecam👌👍

2018-05-11 15:40:43 Artur

Dzia³a.polecam👌👍

2018-01-21 11:47:18 Monique

Très efficace. Le code a été envoyé en moins de 30 min et a fonctionné.

2018-01-16 16:25:09 Adam

Serdecznie polecam. Szybko i bez problemu pozby³em siê simlock'a.

2017-12-10 13:15:03 Maciej

Bardzo szybka us³uga. Gor±co polecam.

2017-12-03 23:20:39 Daniel

Trochê sceptycznie podszed³em do odblokowania telefonu online, zw³aszcza ¿e w serwisie powiedzieli mi ¿e potrwa to 5 dni i koszt przewy¿szy warto¶æ telefonu. Us³uga z simlock24.pl zrealizowana w pó³ godziny. Odblokowanie przesz³o bezbole¶nie, wszystko dzia³a. Polecam z czystym sumieniem

2017-11-21 16:21:34 Krzysztof

Szybko,sprawnie i bez najmniejszych problemów.Polecam

2017-11-16 19:35:50 Bartosz

Bardzo szybko zrealizowane zamówienie . Podane by³o ze czasz oczekiwania od 51 min a kody by³y ju¿ po 15 min . Dzia³aj± i simlock zdjêty .

2017-11-06 16:39:35 Sylwek

Szybko i sprawnie

2017-11-04 21:58:08 patryk

Jestem zadowolony z bezproblemowej obs³ugi, szybko¶ci zamówienia, prostocie realizacji, tanich kosztów. Polecam wszystkim stronê i gratuluje pomys³owo¶ci

2017-10-31 01:02:23 patryk

genialnie

2017-10-16 15:57:11 João

Excelent

2017-10-08 16:33:22 Denis Eduardo

Excelente servicio. Tardo menos de 10 minutos la respuesta. Estoy muy contento, mi teléfono LG ya esta liberado y funcionando.

2017-10-04 11:32:40 Krystian

Kod dostarczony b³yskawicznie - kilka minut po zakupie, odblokowanie sprawnie i szybko, polecam i pozdrawiam

2017-09-06 09:47:23 Micha³

Polecam serdecznie, szybko, sprawnie, instrukcja napisana dla laików - ka¿dy sobie z tym poradzi

2017-09-03 08:55:29 Marcinek12712

Wszystko super i naprawdê szybko. Dziêkuje

2017-08-17 15:49:37 Monika

ostatecznie siê uda³o :)

2017-08-10 11:38:16 Iwona

szybko i solidnie :)

2017-07-21 21:03:30 Angelika

Bezproblemowe sciagniecie simlock, wszystko jasno opisane krok po kroku. Kazdy da rade

2017-06-19 10:34:56 Waldemar

Szybko, sprawnie, wrêcz idealnie. Simlock zdjêty w nieca³e 15 min i to w niedzielê

2017-06-17 19:43:50 Piotr

Super simlock ¶ci±gniêty w nieca³e 10 minut

2017-06-14 15:31:58 £ukasz

Mega szybko i profesjonalnie Niespe³na 10 minut i telefon odblokowany. Szczerze polecam.

2017-06-14 14:46:15 Wojciech

Szybko, sprawnie, bez problemów POLECAM

2017-06-07 15:51:28 Marcin

POLECAM :D

2017-06-06 19:01:55 Mateusz

Wszystko fajnie dzia³a czeka³em 1 dzien :) Polecam

2017-05-12 11:17:04 Robert

Szybko i bezproblemowo:) kod dosta³em ju¿ po kilku minutach

2017-04-22 22:57:51 M

Reliable and fast service. Highly recommended

2017-04-12 11:25:25 Rafa³

Wszystko przebieg³o jak nale¿y, kod w 1min. Pozdrawiam

2017-04-12 09:10:20 Adrian MAXKOM

Telefon LG L65 Odblokowany w 5 minut Polecam .

2017-04-09 11:00:26 Rafa³

usluga wykonana szybko kody dostalem po jakis 25 minutach polecam jak najbardziej

2017-04-06 18:29:18 sebastianSebongo

Mimo obaw wszystko ok chyba 15 min czeka³em i przysz³o. wszystko ok

2017-03-29 13:40:19 Ewa

Polecam Szybko i sprawnie

2017-03-24 16:41:17 Karolina

Thanks+++++++

2017-03-21 18:02:00 Wojciech

Wszystko w pozadku i expresowo otrzymany kok

2017-03-16 15:48:36 Ryszard

Bardzo szybko i bezproblemowo.

2017-03-15 20:54:11 Ryszard

Dziêki. Szybko i dzia³a.

2017-03-15 17:23:09 Ewelina

Szybko i sprawnie. Polecam Kod w ciagu 5 min.

2017-02-26 12:56:43 Ewa

Wszystko szybko i sprawnie polecam.

2017-02-24 20:58:27 £UKASZ

Wszystko szybko i sprawnie, kod przys³any po 10 minutach i dzia³a, simlock zdjêty z L65

2017-02-16 16:35:01 Jorge

Muy Eficeiente Saludos

2017-02-11 14:57:33 Mariusz

Je¶li chodzi o sprzedawcê us³ugi oraz sam± us³ugê to wszystko na najwy¿szym poziomie. Bardzo szybka realizacja zamówienia, kody równie¿ ok, jednak jak siê okazuje LG L65 D280 to trochê oporny sprzêt, mia³em ma³e trudno¶ci z samym wprowadzeniem kodu, a konkretnie to po wywo³aniu w Androidzie okna umo¿liwiaj±cego zdjêcie blokady SIM system nie pokazywa³ mi klawiatury, niemniej jednak uda³o mi siê to przej¶æ i ju¿ mam telefon bez blokady SIM. Polecam tego Us³ugodawcê.

2017-02-10 10:14:38 Milena

Bardzo szybko sprawa zosta³a zalatwiona

2017-02-03 17:14:11 Wies³aw

Wszystko ok. Polecam