Déblocage Samsung Galaxy Ace 4

Pour Samsung Galaxy Ace 4 sont disponibles pour choisir parmi les options suivantes pour débloquer. Si vous ne savez pas quelle option choisir, s'il vous plaît contactez-nous. Nous allons vous aider à choisir le bon produit pour votre téléphone.

Choisissez Réseau


Débloquer Samsung Galaxy Ace 4

 

Dernier commentaire sur la libération

 • Wzorowa transakcja. Polecam

  Arkadiusz - 2020-08-09 10:33:09

 • Telefon odblokowany, dzia³a. Czas operacji 15min. Super.

  Krzysztof - 2020-07-02 13:34:09

 • Wystarczy³o wstawiæ kod FREEZE i telefon odblokowany, kod NCK nie by³ potrzebny pewnie dlatego, ¿e nowa karta nie ma PINu - nie wiem...

  Janusz - 2020-04-22 07:46:00

 • Wszystko OK

  Bartosz - 2020-04-21 21:00:34

 • Szybko oraz sprawnie. Telefon odblokowany od rêki. Polecam

  Mateusz - 2020-04-08 15:47:25

Comment entrer le code sur le mobile Samsung Galaxy Ace 4 ?

Vous pouvez saisir le code de déverrouillage de trois manières différentes :

1. Insérer une carte SIM étrangère (si vous avez un code PIN il faut le saisir)
2. Le mobile doit demander le code de déverrouillage réseau
3. Saisissez le code Unfreeze ou Defreeze et approuvez (le message de l’échec apparaît )
4. Saisissez le code NCK ou Network et approuvez
Le téléphone est déverrouillé

Si votre mobile ne demande pas de code de déverrouillage il faut:
1. Allumer le téléphone avec une carte SIM étrangère.
2. Ensuite, saisir #7465625*638*NCK ou Network# ou *#7465625*638*NCK ou Network#
Le téléphone est déverrouillé.

Si votre mobile ne demande pas de code de déverrouillage il faut:
1. Allumer le téléphone avec une carte SIM étrangère.
2. Puis taper les séquences suivantes:
#0199*Unfreeze ou Defreeze#
#0111*NCK ou Network#
#0121*SCK ou Subprovider#
#0133*SPCK ou Provider#
Le téléphone est déverrouillé.

Commenté

2020-08-09 10:33:09 Arkadiusz

Wzorowa transakcja. Polecam

2020-07-02 13:34:09 Krzysztof

Telefon odblokowany, dzia³a. Czas operacji 15min. Super.

2020-04-22 07:46:00 Janusz

Wystarczy³o wstawiæ kod FREEZE i telefon odblokowany, kod NCK nie by³ potrzebny pewnie dlatego, ¿e nowa karta nie ma PINu - nie wiem...

2020-04-21 21:00:34 Bartosz

Wszystko OK

2020-04-08 15:47:25 Mateusz

Szybko oraz sprawnie. Telefon odblokowany od rêki. Polecam

2020-02-14 16:24:50 Lukasz

Wszystko szybko, i konkretnie, stary telefon dosta³ drugie ¿ycie. Polecam

2020-02-07 08:38:46 Artur

Bardzo szybko zamówienie by³o zrealizowane, wszystko zadzia³a³o prawid³owo.Polecam

2020-02-04 16:52:36 Marcin

No i ok, okolo 1 godziny czekania i kod doszed³.

2020-01-30 16:52:35 Micha³

Wszystko w porz±dku.

2020-01-15 03:40:55 Alwyn

The unlock worked perfectly, the service was excellent and very fast. Very happy

2019-12-11 17:39:49 Krystian

Super

2019-12-11 17:39:32 Krystian

Super szybko i sprawnie

2019-12-05 08:24:10 Jacek

20 minut i simlocka nie ma Idealnie. Du¿y pozytyw

2019-11-25 18:01:56 Piotr

Kod poprawny - telefon odblokowany.

2019-11-20 13:35:55 Misha_k

Wszystko OK.

2019-11-12 06:36:45 Piotrek

super wszystko gra

2019-09-30 20:55:20 Mariusz

Wszystko przebieg³o bardzo sprawnie. Mimo weekendu po 2g mia³em kod odblokowuj±cy. Polecam

2019-09-11 21:42:29 Piotr

Zaskoczony pozytywnie wszystko dzia³a zgodnie z opisem POLECAM.

2019-09-09 09:15:36 Anna

Polecam na maila czeka³am Maks 20 minut a by³a to niedziela, kod zadzia³al, telefon odblokowany 😁

2019-08-14 12:23:06 Jakub

Szybko sprawnie elegancko, do poprzedniego zamowienia ktorego nie udalo sie zrealizowac dostalem zwrot w przeci±gu paru minut. Szanuje

2019-08-07 20:33:51 Micha³

Wszystko dzia³a i wszystko szybko i sprawnie. Nied³ugo drugi smilock bede zdejmowa³ w tej firmie. Polecam

2019-07-23 14:55:10 Grzegorz

Szybko i skutecznie. Pozdrawiam

2019-07-10 08:25:43 lukasz

Wszystko bez komplikacji w mniej ni¿ 15 minut

2019-07-01 11:15:22 Grzegorz

Kody dzialaja, oczekiwanie 5 min

2019-06-10 10:41:13 Ryszard

Polecam. Szybko, profesjonalnie i tanio.

2019-06-02 23:56:30 Ioan

Super...9 stunde gewartet „Sontag“, NCK eingetippt und handy entsperrt :-) Dankeschön...lg

2019-05-28 15:49:28 Mariusz

Wszystko sprawnie i bez problemów.

2019-04-23 12:06:29 £ukasz

Wszystko o.k. Otrzymany kod odblokowal telefon. Jestem zadowolony. Polecam serwis.

2019-04-02 20:07:28 Tomasz

Bardzo szybka obs³uga. Wszystko ok.

2019-03-05 10:27:26 Grzegorz

Wszystko dzia³a poprawnie. Polecam t± metodê

2019-02-26 00:06:12 Katarzyna

Kod przyszed³ po 10 minutach. Koszt jest ni¿szy ni¿ przy zdjêciu w orange i innych punktach zajmuj±cych siê takimi uslugami

2019-02-26 00:04:14 Katarzyna

Polecam Mega prosta sprawa. Zamówi³am kody z zerowaniem licznika. Ju¿ po wpisaniu jednego telefon zacz±³ czytaæ kartê

2019-02-21 14:36:31 Iga

Mimo pó¼nej godziny - realizacja oko³o 15 minut. A najwa¿niejsze ze na telefonie nie ma simlocka :)

2019-02-20 14:04:02 Micha³

Wszystko ok w ACE 4 - szybko i tanio :) polecam

2019-02-13 23:43:14 Mariusz

Rewelacja Pomyli³em numer IMEI (¼le odczytany z naklejki). Nie kazano mi ponownie p³aciæ mimo mojej ewidentne winy. Telefon dzia³a simlock orange zdjety

2019-01-22 15:49:02 Andrzej

Szybko i sprawnie

2019-01-18 18:27:23 Katarzyna

Super, sprawnie i szybko dosta³am kody. Polecam stronê.

2018-12-17 11:37:10 Monika

Witam, Ca³a akcja trwa³a nieca³e 10 min mimo wczesnego poranka (godz. 3). Zdecydowanie polecam.

2018-12-10 11:59:23 Ireneusz

wszystko dzia³a

2018-11-14 10:38:12 Aleksandra

Super i szybko

2018-11-12 10:50:59 Jakub

Mia³em w±tpliwo¶ci ale wszystko ok. Szybki czas realizacji i simlock zdjêty. Polecam

2018-11-06 10:42:54 Marlena

Realizacja trwa³a ok 15 minut, Kody dzia³aj± DZIÊKUJÊ , zaoszczêdzone 50z³- takie kody w serwisach GSM kosztuj± 70-77z³.

2018-10-31 15:35:52 Jacek

simlock orange Samsung Galaxy Ace 4 bez problemu. polecam

2018-10-15 15:54:46 MARIUSZ

Wszystko jest ok polecam wasz± stronê i us³ugê 😉

2018-10-15 11:02:02 Olexandr

Wszystko dzia³a jak nale¿y

2018-09-20 09:41:22 Patryk

Polecam Kod otrzyma³em w ci±gu kilku minut. Telefon odblokowany bez problemu :)

2018-09-18 05:24:50 George

Fast code delivery. Worked like a charm

2018-09-11 11:59:28 Piotr

Dziêkujê za szybk± pomoc w usuniêciu blokady w moim telefonie Szczerze polecam

2018-09-07 06:54:39 Robert

Wszystko posz³o bardzo sprawnie, simlock zdjêty w minutê. Polecam

2018-09-05 20:27:47 Rafal

Polecam....simlock sciagniety bezproblemowo......polecam