Commenté

2019-01-23 11:19:29 tomasz

Déblocage Nokia Lumia 520 - Wearrrry great service.

2018-11-28 15:01:03 Barbarita Estela

Déblocage Nokia Lumia 625 - The service was fast and with no problems

2017-11-18 11:55:52 ©tefan

Déblocage Nokia Lumia 635 - Thanks you its working :)

2017-07-27 11:49:01 thomas

Déblocage Nokia Lumia 635 - perfect work

2017-07-27 11:47:21 thomas

Déblocage Nokia Lumia 635 - perfect work

2017-03-01 10:23:25 Andrzej

Déblocage Nokia Lumia 625 - All good. Professionally and efficiently.

2017-02-28 13:19:30 Andrzej

Déblocage Nokia Lumia 625 - OK Thank you. All right

2017-01-13 19:25:15 Paul

Déblocage Nokia Lumia 635 - Low cost and correct code received in less than 22 hours. Phone now unlocked to all networks using instruction supplied with the code.

2017-01-12 20:29:22 Miki03

Déblocage Nokia Lumia 640 LTE - Jestem usatysfakcjonowany, kod zosta³ przyjêty za pierwszym razem. Profesjonalizm w uczciwej cenie tak¿e bêdê was poleca³ na przysz³o¶æ.

2016-09-15 13:55:42 Joanna

Déblocage Nokia Lumia 520 - Kod zadzia³a³. Czas oczekiwania 3 dni . Polecam

2016-07-08 20:16:18 Józef

Déblocage Nokia 535 - Przeslany kod zadzialal jednak instrukcja wpisania kodu byla niepoprawna. Nalezy wlaczyc telefon z karta sim, nastepnie wpisac kod PIN i naszym oczom ukaze sie ekran "wpisz kod odblokowywujacy". Nie trzeba przepisywac poczatku #pw+" i koncowego "+1#" a jedynie kod. Zostal on przyjety. Na wpisanie kodu mamy 10 prób a nie tylko 3.

2016-05-12 18:07:20 hassan

Déblocage Nokia Lumia 625 - MUY SATISFECHO

2016-05-11 03:21:41 Stanis³aw

Déblocage Nokia Lumia 635 - Szybko - polecam.

2015-12-29 15:28:44 Marcin S

Déblocage Nokia Lumia 925 - Zamówi³em simlock do nokia lumia 925 na kod czeka³em 1,5 dnia roboczego, kod wpisany - simlock zdjêty Polecam

2015-12-15 14:35:16 marcin

Déblocage Nokia Lumia 520 - Na kod odblokowuj±cy czeka³em oko³o doby. Na chwile obecn± najlepsz± cene oferuje tylko simlock24.pl. Pozdrawiam

2015-11-24 17:21:00 krzysztof

Déblocage Nokia Lumia 635 - sprawna i szybka obs³uga - polecam.

2015-07-16 17:49:28 Simon

Déblocage Nokia Lumia 930 - Service Excellent - code came in just over 24 hours and worked first time. Highly recommended.

2015-07-10 13:03:54 SEBASTIAN

Déblocage Nokia Lumia 520 - Tranzakcia przebieg³a pomy¶lnie POLECAM WSZYSTKIM

2015-07-08 10:48:13 Pawe³

Déblocage Nokia Lumia 530 - Szybko, sprawnie , polecam

2015-04-28 21:16:20 Pawel

Déblocage Nokia Lumia 930 - super :) dziala

2015-04-20 12:32:45 Mariusz

Déblocage Nokia Lumia 635 - dzia³a super polecam

2015-04-16 12:24:05 Mariusz

Déblocage Nokia Lumia 635 - super dzia³a bez problemu

2015-04-09 14:12:10 agnieszka

Déblocage Nokia Lumia 520 - Wprawdzie oczekiwanie na kod odblokowuj±cy jest d³ugie,ale poza tym wszystko jest w porz±dku.Telefon po wpisaniu wys³anego kodu dzia³a jak nale¿y.Dziêkujê i polecam ten serwis,bowiem korzysta³am ju¿ z niego nie pierwszy raz ;)

2015-02-20 11:37:32 Katarzyna

Déblocage Nokia Lumia 530 - 3dni i kod prawid³owy POELCAM

2015-02-08 11:59:46 Grzegorz

Déblocage Nokia Lumia 635 - Lumia 635 odblokowana na kod czekalem 8 dni,dziekuje i pozdrawiam.

2015-01-29 18:49:23 Grzegorz

Déblocage Nokia Lumia 635 - Wszystko ok. czekalem 3 dni na kod teraz simlock zdiety;-} ,ale troche drogo 159 za lumie z wind.8

2014-12-15 19:27:22 Ireneusz

Déblocage Nokia Lumia 520 - Strona godna polecenia, profesjonalne podej¶cie do klienta. Krótki czas oczekiwania na kod odblokowuj±cy do Noki Lumia, polecam t± stronê dla wszystkich którzy chc± usun±æ simlock bez ingerencji w oprogramowanie telefonu.

2014-12-14 18:02:28 Tomasz

Déblocage Nokia Lumia 930 - Wszystko jest ok kod zadzia³a³ za pierwszym razem us³uga szybka my¶la³em ze bêdê musia³ czekaæ d³u¿ej ale pozytywnie siê zaskoczy³a jak bym móg³ da³ bym 10 gwiazdek.

2014-11-04 01:02:09 DJ

Déblocage Nokia Lumia 930 - Service was great. Took a little long and the website is confusing... Hence 4 instead of 5stars.

2014-10-27 18:11:55 Adrian*****

Déblocage Nokia Lumia 520 - Szybko, Sprawnie, Solidnie. Dziêki Oczywi¶cie Polecam Wszystkim ;)

2014-08-02 00:14:33 krasen

Déblocage Nokia Lumia 520 - Exelente trabajo muy rápido o perfecto .Gracias

2014-04-30 15:58:49 DaveC

Déblocage Nokia Lumia 520 - Excellent service, super fast delivery, Code worked perfectly I would recommend Thank you SIM-Unlock.Net Dave

2014-04-02 12:30:06 GABRIEL

Déblocage Nokia Lumia 625 - Perfect services,Thank you

2014-01-28 19:08:28 ANDRZEJ

Déblocage Nokia Lumia 820 - polecam -szybko pewnie i dzia³a bez problemów

2014-01-26 17:21:03 ANDRZEJ

Déblocage Nokia Lumia 820 - polecam

2014-01-13 19:39:49 Tomasz

Déblocage Nokia Lumia 925 - Us³uga wykonana w tempie ekspresowym. Mia³o byæ 8 dni roboczych, obrobili siê w trzy. Poza tym, po d³ugim przeszukiwaniu us³ugodawców, którzy w ogóle mieli mo¿liwo¶æ zdjêcia simlocka z mojej Lumii 925, oferta firmy simlock24.pl wyda³a siê najrozs±dniejsz±. Wiele innych firm i salonów serwisowych nie chcia³o siê podj±æ zdjêcia blokady. Z czystym sumieniem polecam simlock24 Dziêki

2013-08-23 18:46:22 Gráinne Temple

Déblocage Nokia Lumia 520 - Had a seriously hard time finding a place that would unlock my phone, until I came across this sight. Easy, fast and helpful. Thank You