Combien de temps j'attendrai le code de déblocage?


Temps d'attente pour un code de déverrouillage pour les téléphones LG est de 1 à 24 heures.

Le temps moyen d'obtention du code fait 3 heures 21 minutes. Ce temps est calculé sur la base de 50 dernières commandes passées par nos clients.


Débloquer LG G2 mini

 

Dernier commentaire sur la libération

 • Genail, En menos de 30 minutos ya tenia los codigos y funcionaron perfectamente.

  Francisco - 2020-08-28 22:30:23

 • Wow I received the code and unlocked the phone, was so fast Great job. Thank you.

  Hector Glez - 2020-08-27 15:25:39

 • Profesjonalnie.Polecam

  Ewa - 2020-04-09 08:56:48

 • KOD poprawny. Dotar³ w nieca³e 10 min.

  wojciech - 2020-01-06 13:24:24

 • Servicio muy rápido y correcto.

  Jorge - 2019-11-12 19:49:26

Comment entrer le code sur le mobile LG G2 mini ?

Pour entrer le code de déverrouillage sim pour le mobile LG , procédez comme suit:
1. Insérez la carte SIM qui fonctionne sur votre mobile à présent.
2. Entrez 2945#*XXX# ou 2945#*71001#
3. Vous serez invité à saisir le code
4. Entrez le code de déverrouillage
5. Le téléphone est déverrouillé

XXX Ce sont les chiffres du modèle du mobile LG, p.ex. pour KU990 nous saisissons 2945#*990#, GT540 nous saisissons2945#*540#

Commenté

2020-08-28 22:30:23 Francisco

Genail, En menos de 30 minutos ya tenia los codigos y funcionaron perfectamente.

2020-08-27 15:25:39 Hector Glez

Wow I received the code and unlocked the phone, was so fast Great job. Thank you.

2020-04-09 08:56:48 Ewa

Profesjonalnie.Polecam

2020-01-06 13:24:24 wojciech

KOD poprawny. Dotar³ w nieca³e 10 min.

2019-11-12 19:49:26 Jorge

Servicio muy rápido y correcto.

2019-10-27 17:12:13 Domin

Gor±co polecam szybko i na temat. Po zrobieniu przelewu, kody przysz³y na maila w ci±gu 20minut. Telefon ju¿ odblokowany.

2019-10-17 17:27:58 Ma³gorzata

Kod dotar³ b³yskawicznie, Wszystko dzia³a, Polecam.

2019-08-14 12:28:01 Irena

B³yskawiczna obs³uga.

2019-06-27 14:38:04 mariusz

-super expresowo i wszystko ¶miga...

2019-05-29 10:34:19 Patryk

Jak dla mnie bomba. Kody otrzyma³em kilka minut po dokonaniu przelewu. Chwila niepewno¶ci przy wklepywaniu tego tasiemca i wszystko ¶miga, blokada usuniêta - gor±co polecam

2018-11-26 17:34:01 Krystian

Bardzo sprawna realizacja zamówienia. Kod dzia³aj±cy. Opis procedury zdjêcia simlocka równie¿ przejrzysty. Warte polecenia.

2018-11-26 10:58:33 Ewa

Wszystko odby³o siê bez problemu. Instrukcja jest napisana w zrozumia³y sposób. £atwo i szybko zdjê³am simlocka z telefonu. Kod przyszed³ w nieca³e 10 minut od wykonania przelewu. Polecam.

2018-10-09 08:11:34 Daniel

satysfakcja 100%, ca³y proces szybko i sprawnie

2018-09-10 08:32:22 Tomasz

Wszystko ok. Kod przyszed³ w 15 minut.

2018-08-30 14:10:02 S³awomir

Wszystko O.K. Kod dotar³ b³yskawicznie. Polecam.

2018-08-14 15:49:31 wojciech

W 3 minuty :)

2018-08-10 12:16:59 Tomasz

Szybko i sprawnie.Polecam

2018-08-08 15:40:36 Bartosz

2 minuty i blokada simlock zdjêta. Wszystko ok, polecam.

2018-07-31 10:09:41 polecam

Polecam

2018-06-25 20:33:24 Katarzyna

Kod dotar³. Czeka³am kilka godzin. Ale wa¿ne ¿e przyszed³

2018-05-29 10:54:02 Sebastian

Wszystko OK, Kod dotar³ w przeci±gu 5-7 minut. Polecam.

2018-05-07 17:27:46 Andrzej

Nie zdejmujcie simlocka po 3 piwach. Mi siê uda³o za 4 podej¶ciem.

2018-03-30 19:42:16 Jony

Excelente, muy rápidos, efectivos, super recomendable.

2018-03-17 20:02:17 £ukasz

super, uda³o sie , balem sie troche ale ³atwo posz³o polecam

2018-02-27 12:08:15 Gerard

Kod dostarczony po 10 minutach. Dzia³a bez problemu. Polecam

2018-02-25 09:39:26 Tomasz

Kod wys³any nie d³u¿ej ni¿ 5 minut od zap³aty, wszystko dzia³a, simlock zdjêty z LG G2 mini, polecam

2018-02-21 11:19:43 irek

5 minut i simlock zdjêty :)

2018-01-26 10:18:17 Sebastian

4 minuty rewelacja. Z czystym sumieniem polecam

2018-01-13 10:41:06 PRZEMYS£AW

NIE POSZ£O WPISA£EM TRZY KODY . NIEPOWODZENIE

2017-12-27 11:48:15 Eduardo

Excelente servicio y rapidísimo se realizó la liberación. Muy recomendable

2017-11-18 11:12:19 Konrad

polecam 100%

2017-11-09 11:50:34 Jakub

wszystko ok, po 10 minutach mia³em odblokowany tel. polecam

2017-11-07 19:36:31 Mateusz

Szybko i sprawnie.

2017-11-05 11:30:11 Daniel

Sprawnie, szybko i co najwa¿niejsze dzia³a. Polecam

2017-11-02 11:04:46 £ukasz

Podchodzi³em nieco sceptycznie do tej us³ugi, ale bardzo pozytywnie siê zaskoczy³em. Realizacja trwa³a dok³adnie 3 minuty (i to 1 listopada, czyli w ¶wiêto - zdecydowanie poni¿ej podanego czasu ¶redniego), kody dzia³aj±, przysz³y te¿ na maila. Do tego dok³adne instrukcje jak zdj±æ simlocka. Naprawdê bez zastrze¿eñ.

2017-11-01 10:42:54 Ivan

Thank you very much

2017-10-10 14:47:54 Marcin

Po piêciu minutach dosta³em kod a po kolejnych dwóch mia³em ju¿ telefon bez simlocka.

2017-10-10 14:04:35 Tomasz

ok

2017-09-27 16:55:54 pablo

Excelente servicio muy recomendable

2017-09-26 15:13:01 francisco javier

Perfecto en 10 minutos tenía el código y todo ok

2017-09-14 18:30:51 Magdalena

B³yskawiczna us³uga ,dobry kontakt.Polecam

2017-09-13 14:36:31 Bartosz

ok

2017-09-09 15:44:10 Mateusz

LG G2 mini Nieca³e 5 Minut i ciesze siê telefonem bez Sim-locka :D

2017-08-18 15:39:01 Monika

Ok polecam szybko i sprawnie

2017-08-14 09:14:55 Kamil

Bardzo dobra i szybka us³uga. Po 2 minutach mia³em kod na mailu, a¿ siê zdziwi³em, ¿e tak szybko. Polecam Wszystkim

2017-08-12 12:36:23 Ewa

Polecam, kod dosta³am w 4 minuty, wszystko dzia³a

2017-08-02 15:25:01 Balázs

Very good job😀😀

2017-07-28 12:57:46 PIOTR

Wszystko ok. Szybko i bez problemu

2017-07-28 08:17:34 Dariusz

Kod otrzyma³em po 5 minutach, dzia³a bez zarzutu Instrukcja czytelna i dok³adna.

2017-07-25 03:26:54 Jonathan

Gracias, ha sido de mucha ayuda..