Combien de temps j'attendrai le code de déblocage?


Temps d'attente pour un code de déverrouillage pour les téléphones LG est de 1 à 24 heures.

Le temps moyen d'obtention du code fait 3 heures 21 minutes. Ce temps est calculé sur la base de 50 dernières commandes passées par nos clients.


Débloquer LG G3

 

Dernier commentaire sur la libération

 • Très rapide je recommande merci

  Andre - 2021-02-04 13:41:04

 • Rapide et efficace

  Keith - 2020-02-04 03:33:13

 • Genial

  Maurice - 2019-05-05 19:34:07

 • très bon service. les codes ont été reçu moins de vingt minutes après la commande et le déblocage a réussi avec succès

  tancrede - 2018-08-14 11:22:29

 • Super efficace 10 minutes et tout etait fait Merci encore a l équipe

  David - 2018-06-25 13:34:20

Comment entrer le code sur le mobile LG G3 ?

Pour entrer le code de déverrouillage sim pour le mobile LG , procédez comme suit:
1. Insérez la carte SIM qui fonctionne sur votre mobile à présent.
2. Entrez 2945#*XXX# ou 2945#*71001#
3. Vous serez invité à saisir le code
4. Entrez le code de déverrouillage
5. Le téléphone est déverrouillé

XXX Ce sont les chiffres du modèle du mobile LG, p.ex. pour KU990 nous saisissons 2945#*990#, GT540 nous saisissons2945#*540#

Commenté

2021-02-04 13:41:04 Andre

Très rapide je recommande merci

2021-01-27 08:49:46 Agnieszka

Szybko i sprawnie, polecam

2021-01-15 10:04:29 Gerald

Excellent service Was a little skeptical at first ($9.99US, whereas everyone else was $45+), but the first code worked at unlocking my LG G3 locked to the Rogers Wireless network (Canada) And to think that the wireless provider wanted to charge me $50 plus incidentals. The only problem I had was with the second option, where neither of the sequences worked at opening the hidden menu, ended up having to restart my phone to get the network unlock pin entry window to come back.

2020-11-27 08:29:19 Pawe³

Polecam na kod czeka³em 1:30h. Wszystko siê uda³o za pierwszym razem

2020-10-29 20:06:59 Raja sekhar

Worked

2020-09-16 08:37:10 Carmen

Super schnell super unkompliziert perfekt

2020-07-29 13:21:15 Roch

The process was simple and speedy. Great email confirmations during implementation. Thank you for your service

2020-06-15 15:30:49 Randy

excellent service, quick and right on, had the phone unlocked within the hour

2020-05-06 12:01:20 Tomasz

O ile nie ufam zbyt stron± do ¶ci±gania simlock'ów (wiêkszo¶æ z nich to scam) o tyle tutaj oby³o siê bez problemów i telefon dzia³a w innej sieci, kod by³ prawid³owy a us³uga natychmiastowa.

2020-05-06 09:27:31 Joanna

Wszystkiego odby³o siê bez problemów bardzo polecam tego sprzedawce

2020-05-01 19:54:24 Konrad

Kod dzia³a, telefon odblokowany, polecam

2020-02-19 00:07:37 Jose

Work excellent on my LG 3

2020-02-04 03:33:13 Keith

Rapide et efficace

2019-12-07 09:33:37 ANDRZEJ

szybko sprawnie i bez bólu polecam

2019-11-27 10:50:32 Marcin

Dzia³a Kod doszed³ w 4 minuty, dziêki ;-)

2019-11-10 14:04:27 Tomasz

Szybko i bezproblemowo... POLECAM

2019-10-25 06:21:17 Patryk

Super szybko i sprawnie polecam

2019-09-16 08:17:15 Wojciech

Szybko i bez problemow w 5 minut

2019-08-27 08:53:54 Athina

You are the bestthank you

2019-08-26 12:31:58 Athina

You are the bestthank you

2019-08-20 19:23:08 Daniel

Szybko i sprawnie, polecam

2019-08-06 12:24:22 Kris

Sprawnie i szybko. W ci±gu 5 minut otrzyma³em kody. ¯adnych problemów z odblokowaniem telefonu.

2019-07-17 15:15:26 Krzysztof

Kod odblokowuj±cy otrzyma³em mailem w kilka minut. Wszystko OK. Dziêkujê i pozdrawiam :-)

2019-07-10 09:58:45 Tomasz

Bardzo szybko i sprawnie. Polecam.

2019-06-17 09:40:44 Marek

Szybko, sprawnie i z dok³adnym opisem.

2019-05-16 11:05:33 Patryk

Na kod czeka³em 3 minuty. Szybko i tanio. U mnie w mie¶cie za taka us³ugê chcieli 60zl wiec 25zl zaoszczêdzone Polecam

2019-05-05 19:34:07 Maurice

Genial

2019-04-27 16:57:22 Witold

Wszystko perfekcyjnie. Po oko³o 3 minutach od wp³aty otrzyma³em kod zdejmuj±cy blokadê simlock z LG G3.

2019-04-20 23:06:11 james

great work received codes in less than 10 minutes

2019-04-03 09:54:47 Mariusz

Us³uga za³atwiona na 5+

2019-03-06 11:03:54 Simon

ganz okay

2019-02-04 09:16:27 £ukasz

Wszystko fajnie i przede wszystkim EKSPRESOWO

2019-01-21 17:34:24 Pawe³

lg g3 simlock orange. Szybko sprawnie i co najwa¿niejsze zdjêcie simlocka zadzia³a³o.

2019-01-21 14:47:16 Susan

Very easy and quick service.

2019-01-21 08:49:19 £ukasz

Wszystko super i ekspresem polecam

2019-01-15 17:58:49 James

Worked like a charm. Fast and easy. No surprises.

2019-01-13 23:36:06 Sebastian

Polecam. Bezproblemowo i zdecydowanie taniej ni¿ u oszustów z Orange.

2018-12-31 08:45:14 ken

I was very happy with your service it was good service and quick service. I originally paid for the unlock code thru one I unlock 3 days before I paid for your service and I got my unlock code from you in 12 hrs I would never recommend imei-unlock to anyone but I would highly recommend you guys at sim-unlock.net. 5 stars all the way

2018-12-16 18:41:41 Jesus

Very fast, great service

2018-12-15 18:05:37 Rob

Great service and quick turnaround for customer communication. Would highly recommend.

2018-12-11 22:22:33 Pawe³

Super, po z³o¿eniu zamówienia nie czeka³em nawet 5 minut na kod do odblokowania. Wszystko dzia³a i telefon ju¿ odblokowany :)

2018-12-04 19:35:22 Pawe³

Szybko i skutecznie

2018-11-21 08:00:26 Krzysztof

Us³uga wykonana profesjonalnie. Kod otrzyma³em w 5 minut. Odblokowania dokona³em wg instrukcji (opcja 2). Z telefonu zosta³ zdjêty simlock sieci Orange. Teraz telefon dzia³a w sieci Play. Wszystko uda³o siê zrobiæ bez problemu. POLECAM

2018-11-14 09:16:51 Dominik

Super , Kod otrzyma³em po 5 minutach , oczywi¶cie w³a¶ciwy, polecam

2018-11-08 16:24:06 anthony

At first I was bit skeptical of using this site to unlock my device. But I am glad I used it. It less than 20 minutes i got my unlock code and now my phone is unlock . Simple and fast.

2018-11-08 05:03:33 Diego Asdruval

Muchas gracias sin duda alguna tienen eficiencia y calidaden todo lo que hacen mis felicitaciones. Gracias

2018-11-05 18:13:14 Bart³omiej

B³yskawicznie za³atwione. W sobotê otrzyma³em kod po dos³ownie czterech minutach od z³o¿enia zamówienia. Serdecznie pozdrawiam

2018-10-29 08:54:50 Kamil

Szybka i bezproblemowa usluga polecam odblokowalem lg g3

2018-10-25 12:08:19 Patryk

Kod doszed³ w przeci±gu dos³ownie 3 minut. Wszystko dzia³a jak nale¿y.Polecam

2018-10-14 10:24:52 Micha³

Wszystko super. W przeci±gu 15 sekund mia³em zdjêty simlock