Déblocage Samsung Galaxy S III

Pour Samsung Galaxy S III sont disponibles pour choisir parmi les options suivantes pour débloquer. Si vous ne savez pas quelle option choisir, s'il vous plaît contactez-nous. Nous allons vous aider à choisir le bon produit pour votre téléphone.

Choisissez Réseau


Débloquer Samsung Galaxy S III

 

Dernier commentaire sur la libération

  • Merci pour le code, il fonctionne très bien

    Mohamed Akrem - 2015-06-25 10:49:29

Comment entrer le code sur le mobile Samsung Galaxy S III ?

Vous pouvez saisir le code de déverrouillage de trois manières différentes :

1. Insérer une carte SIM étrangère (si vous avez un code PIN il faut le saisir)
2. Le mobile doit demander le code de déverrouillage réseau
3. Saisissez le code Unfreeze ou Defreeze et approuvez (le message de l’échec apparaît )
4. Saisissez le code NCK ou Network et approuvez
Le téléphone est déverrouillé

Si votre mobile ne demande pas de code de déverrouillage il faut:
1. Allumer le téléphone avec une carte SIM étrangère.
2. Ensuite, saisir #7465625*638*NCK ou Network# ou *#7465625*638*NCK ou Network#
Le téléphone est déverrouillé.

Si votre mobile ne demande pas de code de déverrouillage il faut:
1. Allumer le téléphone avec une carte SIM étrangère.
2. Puis taper les séquences suivantes:
#0199*Unfreeze ou Defreeze#
#0111*NCK ou Network#
#0121*SCK ou Subprovider#
#0133*SPCK ou Provider#
Le téléphone est déverrouillé.

Film Vidéo Aide montre ce que vous devez faire, de saisir un code de déverrouillage pour votre téléphone Galaxy S III.

Commenté

2019-02-28 21:22:35 Marian

Wszystko ok jak wg opisu. Kod unfreeze otrzyma³em ju¿ po kilkunastu minutach czyli du¿o szybciej ni¿ pisz±

2019-02-01 08:31:21 Aga M.

Wspania³e i pe³ne profesjonalizmu podej¶cie do transakcji w simlock24.pl, takiej wspó³pracy ¿yczê wszystkim u¿ytkownikom gwarantuj±c udane zakoñczenie z zadowoleniem dla obu stron. Gor±co polecam

2019-01-03 13:44:23 Rafa³

Polecam w 100%.Cena jak cena za odblokowanie, ja dosta³em tel gratis wiêc dla mnie mój GT i tak by³ tani, a bra³em opcjê z NCK i MCK - bo by³a za du¿a liczba b³êdnie wprowadzonych kodów NCK.

2018-12-15 08:20:07 Bartosz

Mia³em problem z odblokowaniem telefonu, serwis nie udzieli³ mi pomocy zaproponowa³ jedynie dro¿sze rozwi±zanie problemu... Pomoc otrzyma³em gdzie indziej nawet nie za po³owê tutejszej ceny i na pewno ju¿ tu nie wrócê...

2018-11-20 14:15:18 Artur

Wszystko posz³o jak nale¿y. Polecam

2018-09-30 11:50:31 Piotr

tanio, szybko, skutecznie :) có¿ innego chcieæ :)

2018-09-14 20:37:35 Robert

Co tu pisaæ, wszystko OK.

2018-09-10 09:28:35 Flo

Hat super geklappt, keine 10 min auf der Code gewartet, eingegeben und das Handy war offen. Danke ;-)

2018-09-03 22:27:39 w

galaxy s3, hat eine halbe stunde gedauert und problemlos funktioniert

2018-05-22 16:39:22 Joanna

Wszystko super sprawnie i bezproblemowo

2018-04-22 11:31:21 Tomasz

Mile zaskoczony. Orange mi powiedzia³o, ¿e bêdê musia³ nie tylko zap³aciæ 80 z³, ale te¿ wys³aæ do serwisu. Troszkê niepewnie, ale podj±³em decyzjê, ¿eby skorzystaæ z serwisu i us³ugi wygenerowania kodu NCK i Unfreeze za 50 z³. Od p³atno¶ci do przes³ania kodów, które bezporoblemowo zadzia³a³y minê³o 13 min, tak¿e super hiper.

2018-03-23 10:44:38 Zbigniew

Us³uga 100 procent skuteczna. Polecam

2018-03-04 22:06:06 Mariusz

Szybko, sprawnie i najwa¿niejsze dzia³a

2018-02-25 10:45:26 Adam

Bardzo szybko i rzetelnie polecam

2018-02-04 22:58:20 Karol

Wszystko okej. Szybko i sprawnie. Kod otrzyma³em po 10minutach

2018-02-02 10:36:20 Geri

Schnell u zuverlässig In 10min. war alles erledigt, von der Bestellung bis zum Entsperren.

2018-01-29 13:34:32 Marek

Ca³o¶æ tematu za³atwiona w ci±gu 10min. ¯adnych problemów - kod zadzia³ z chwila jego "wklepania". Zdecydowanie polecam.

2018-01-28 12:03:18 stu

Fabulously quick service, much appreciated and easy to use

2018-01-25 09:57:48 T.

Alles bestens. Innerhalb 30 Minuten war der Code da und das Handy entsperrt

2018-01-16 15:49:55 Omar

Excelente servicio. Todo sin problemas

2018-01-08 09:24:10 Wojciech

Czeka³em góra 3 minuty od momentu wp³aty. Ju¿ dzia³a : )

2017-12-24 10:30:20 Mariusz

Wszystko posz³o bez problemu. Kody otrzyma³em w zaledwie kilka minut od zg³oszenia. Polecam SGS3

2017-12-19 07:59:07 Christian

Perfekt und rasch Super

2017-12-06 19:23:52 Bart³omiej

Rewelacja. Kody po wp³acie po kilkunastu minutach. Wbite w samsung s3 i wszystko ¶miga. Polecam.

2017-11-29 21:13:22 Marta

Szybko, sprawnie i bez ¿adnych problemów. Co zaskakuj±ce ceny ni¿sze ni¿ u operatorów (orange), którym sp³aca siê telefony i latami p³aci abonament.

2017-10-26 20:20:01 Micha³

Wszystko ok - perfekcyjnie szybko /

2017-10-19 11:41:42 Tomasz

ok

2017-09-22 15:30:58 RICARD

Código recibido en el plazo informado. Funciona perfecto. Buen servicio.-

2017-09-11 14:18:24 Red

ogarneli sprawe w kilka minut. MEGA PLUS :)

2017-08-23 13:26:08 Witold

Szybko sprawnie i bez problemów.

2017-08-22 20:33:55 Nili

Wow, in 10 Minuten war der Code da, der das Handy problemlos entsperrte. Super gelaufen, danke

2017-08-21 10:18:50 Agnieszka

Jak najbardziej polecam. Wielka wygoda zdj±æ simlocka siedz±c wygodnie na kanapie - trwa³o to dos³ownie 5-10 min.

2017-07-04 10:10:05 £ukasz

Wiadomo¶æ zwrotn± w formie sms i e-mail dosta³em w przeci±gu 20 min od dokonania wp³aty. Na moim telefonie Samsung S3 GT-I9300 kod zadzia³a³. Transakcjê uwa¿am za pozytywn±

2017-05-25 09:48:26 Marcel

Alles perfekt und vor allem schnell. Gerne wieder

2017-05-08 17:12:09 Murat

Wie immer perfekt 5 Sterne

2017-05-04 12:42:34 marek

Wszystko w jak najlepszym porz±dku, szybko i sprawnie, kontakt wzorowy. Pozdrawiam

2017-05-02 13:01:13 micha³

Wszystko sprawnie, b³yskawicznie.

2017-04-23 17:34:59 Dariusz

Telefon odblokowal sie troche drogo bo kod sieci mialem niestety ktos go zablokowal a potrzebowalem tylko freeza

2017-04-12 13:07:55 Rados³aw

Wszystko w jak najlepszym porz±dku, kod do usuniêcia simlocka przyszed³ w ci±gu 15 minut i po sprawie :) Polecam.

2017-04-11 16:48:29 Pawe³

Super. Krótki czas oczekiwania. Kod poprawny. Sim Lock zdjêty, wszystko dzia³a jak nale¿y

2017-03-27 16:09:16 salkic

sehr schnel kode anhalten,super

2017-03-27 14:55:04 Tomasz

zdjêcie simlocka w kilka minut polecam

2017-03-25 12:21:13 Piotr

Samsung s3 w 10 minut

2017-03-23 22:11:47 Marek

Wszystko dzia³a Szybko i skutecznie

2017-03-07 23:06:31 Jana

Unter 30 Minuten und hat weniger als die Hälfte wie beim Anbieter gekostet. Tolle Beschreibung. Mehr als PERFEKT. Danke

2017-03-05 06:41:36 Thomas

Hat alles wunderbar funktioniert Schnelle Lieferung und gegenüber andere Anbieter vergleichsweise günstig

2017-03-03 23:10:43 Cristian

telefon zosta³ odblokowany, szybka obs³uga. Polecam :)

2017-02-28 00:18:52 Ovidiu

Rapid. Perfect

2017-02-13 13:38:30 Daniel

To dza³a.

2017-02-11 14:33:37 cezary

wpisa³em otrzymany nr zadzia³a³ super