Déblocage Nokia E66

Pour Nokia E66 sont disponibles pour choisir parmi les options suivantes pour débloquer. Si vous ne savez pas quelle option choisir, s'il vous plaît contactez-nous. Nous allons vous aider à choisir le bon produit pour votre téléphone.

Choisissez Réseau


Débloquer Nokia E66

 

Dernier commentaire sur la libération

  • Code obtenu sous 48 h et fonctionnel. Très satisfait.

    Jean-Louis - 2020-06-16 04:27:53

Comment entrer le code sur le mobile Nokia E66 ?

Le code sous format #pw+12345678901234+1# que vous recevrez pour déverrouiller le téléphone, doit être saisi de la manière suivante:

1. Allumez le téléphone sans carte SIM
2. Sélectionner le caractère # sur le clavier
3. Vous obtenez les caractères p, w, + en sélectionnant plusieurs fois le caractère*
4. Le dernier caractère # approuve tout le code
5. Le message suivant apparaît "la carte sim déverrouillée "

NOTE!!
Vous n'avez qu'à 3 tentatives de la saisie du code.

Commenté

2020-06-16 04:27:53 Jean-Louis

Code obtenu sous 48 h et fonctionnel. Très satisfait.

2019-08-06 23:06:46 Marek

Wpisanie drugiego kodu odblokowa³o telefon. Kod otrzyma³em szybko bo w ci±gu 18 godzin. Telefon dzia³a polecam.

2016-08-29 18:18:42 Krzysztof

Wszystko przebieg³o prawid³owo. Kod przyjêty.

2015-08-28 16:57:28 Iwona

Us³uga na bardzo wysokim poziomie, bardzo sprawnie i szybko. Telefon ju¿ dzia³a. Dziêkujê.

2014-05-28 16:21:38 Damian

Wszystko sprawnie i profesjonalnie . Bardzo polecam .

2013-11-15 11:30:05 £ukasz

Wszystko sprawnie, bez problemów moja nokia e66 moze przyjmowac karty Sim innych operatorów. A wszystko bez wychodzenia z domu :) POLECAM.

2013-07-12 16:21:08 MAREK

nokia e66 dosta³em b³êdny kod, problemy z odblokowaniem, ale simlock24 stan±³ na wysoko¶ci zadania, szybki kontakt i pomoc poleconego serwisu w moim mie¶cie i telefon odblokowany, polecam wszystkim simlock24.pl

2013-04-02 21:05:17 Iwona

Da³am radê. Ca³kiem proste. Jestem zadowolona. Iwona

2013-03-14 11:13:05 krzysztof

wszystko dzia³a polecam.

2013-01-16 17:00:27 £ukasz

SIMLOCK zdjêty szybko i skutecznie. POLECAM.

2012-12-11 13:46:45 Renata

Firma jest porz±dna i uczciwa, gor±co polecam wszystkim zainteresowanym, s± otwarci na wszelk± pomoc i nigdy nie odwracaj± siê od klienta, pieni±dze nie s± dla nich priorytetem tylko zadowolony klient.

2012-02-10 09:01:06 Dariusz

Pe³en profesionalizm. Po godzinie od z³o¿enia zamowienia otrzyma³em kod i po¿egna³em silocka. POLECAM.

2011-12-22 12:13:52 Daniel

W cii±gu kilku minut dosta³em kod do E66. Po 2 próbach problem. Simlock24.pl stan±³ na wysoko¶ci zadania. Za³atwili w moim mie¶cie pomoc. E66 rozkodowana. Pozdrawiam serdecznie ca³± ekipê.

2011-11-27 06:46:16 Jaros³aw

Kod zadzialal mimo, ze telefon wyswietla nieprawidlowy. pozdrawiam.

2011-11-07 19:44:57 Grzegorz

Pierwszy dostarczony kod - nie zadzia³a³ Czekam na werefikacjê

2011-09-01 08:28:49 Dario

Wszystko super. Warto by³o czekaæ 19 godzin na kod;) (Nikt nie móg³ zdj±æ z mojego telefonu simlocka za pomoc± kabla)

2011-05-17 06:19:46 Micha³

Dosta³em kod szybciej ni¿ przewidywano. Ca³a operacja przebieg³a bez problemu. Wpisa³em i po sprawie.

2011-04-27 19:11:30 Eugeniusz

Czas oczekiwania na kod dwukrotnie d³u¿szy bez s³owa wyja¶nienia ze strony us³ugodawcy i to nie ja powinienem ubiegaæ siê o kontakt ja za to p³acê.

2011-04-20 20:11:43 Krzysztof

simlock zosta³ zdjêty,by³ problem z kodem, ale jest ju¿ ok. nokia e66