Déblocage Sony D5503

Pour Sony D5503 sont disponibles pour choisir parmi les options suivantes pour débloquer. Si vous ne savez pas quelle option choisir, s'il vous plaît contactez-nous. Nous allons vous aider à choisir le bon produit pour votre téléphone.

Choisissez Réseau


Débloquer Sony D5503

 

Dernier commentaire sur la libération

  • efficace, rapide et tarif très abordable code reçu en moins de 2h un dimanche en plus au top

    johan - 2016-07-10 13:08:32

  • Je vous remercie code reçus en moins de 2h bonne continuation

    alim - 2016-06-27 18:28:47

Comment entrer le code sur le mobile Sony D5503 ?

1. Insérez la carte SIM inacceptable et allumez le mobile.
2. Après avoir attendu quelques secondes, vous serez invité à saisir le "CODE PIN DEVERROUILLANT LE RÉSEAU".
3. Entrez le code et confirmez.

Si votre mobile ne demande pas de code de déverrouillage :
1. Allumez le mobile avec la carte SIM avec laquelle il fonctionne actuellement.
2. Saisissez #987654321#
3. La fenêtre de verrouillage sim apparaîtra
4. Entrez le code de déverrouillage et confirmez.

NOTE!!!
Le code de déverrouillage ne peut être saisi que cinq fois. Avant la commande, assurez-vous que votre compteur n'est pas bloqué en permanence.

Comment vérifier le compteur de saisissement des codes?
1. Allumez le téléphone sans carte SIM
2. Verrouillez l'écran de sorte qu’il y ait la demande de l'exécution de la démarche de déverrouillage
3. Pressez les séquences: Menu, Back, Back, Menu,Back,Menu, Menu, Back (pour les modèles Mini le bouton de menu peut être désigné par un seul grand carré)
4. Sélectionnez Service info
5. Sélectionnez SimLock
6. Vérifiez près duquel message il y a le signe X, O ou point
7. Si du côté gauche près de NETWORK il y a le signe X, O ou point, et sur le côté droit il y a un nombre différent de zéro, on peut déverrouiller par un code.
8. Si sur le côté droit de NETWORK il y a le 0, le déverrouillage par un code N’EST PAS possible.
Le compteur est verrouillé

1. Allumez le téléphone sans carte SIM
2. Saisissez *#*#7378423#*#*
3. Sélectionnez Service info
4. Sélectionnez SimLock
5. Vérifiez près duquel message il y a le signe X, O ou point
6. Si du côté gauche près de NETWORK il y a le signe X, O ou point, et sur le côté droit il y a un nombre différent de zéro, on peut déverrouiller par un code.
7. Si sur le côté droit de NETWORK il y a le 0, le déverrouillage par un code N’EST PAS possible.
Le compteur est verrouillé

Film Vidéo Aide montre ce que vous devez faire, de saisir un code de déverrouillage pour votre téléphone D5503.

Commenté

2020-01-28 09:04:16 Taras

All good

2020-01-13 10:24:25 Rafa³

Chyba w nieca³e 5 min, bez problemów, g³adko. Dziêkujê za us³ugê 1 klasy.

2019-10-16 09:48:24 Wojciech

Wszystko ok. Na kod czeka³em 5 minut

2019-03-15 09:03:48 Jaros³aw

Xperia Z1 compact - simlock Orange - zdjêty szybko, tanio i wygodnie, czeka³em ok. 10 min na kod. POLECAM

2019-03-11 12:49:38 MARIUSZ

Polecam. B³yskawiczna realizacja, wszystko dzia³a elegancko

2018-11-20 09:33:08 Michael

Everything went well. The code worked perfectly. It took a bit longer than expected but otherwise fine.

2018-11-11 09:42:30 Stanciu

Fast and perfect. Used it two times. I will use it again

2018-08-10 09:24:08 Mariola

Zamówienie przebieg³o szybko . Otrzymany kod pozwoli³ mi odblokowaæ simlock w telefonie Sony Xperia Z1 Compact D5503 z sieci Orange Polska . Polecam .

2018-06-19 10:34:39 Arkadiusz

Szybko sprawnie i bezstresowo. Operacja trwa³a mo¿e z 10 minut od momentu wp³aty. Polecam.

2018-05-18 16:12:15 Krzysztof

Polecam

2018-03-20 09:04:10 andrzej

Uslluga wykonana atychmiastowo.

2018-02-02 17:12:55 Adrian MAXKOM

Telefon Sony odblokowany w 2 minuty .Polecam .

2018-01-10 18:12:22 D5503

Nice job. The code worked perfectly

2017-08-26 17:52:02 Marek

ok.polecam Z 1 compact odblokowany

2017-08-23 12:40:51 Marek

ok.polecam Z 1 compact odblokowany

2017-01-18 18:23:42 Mariusz

Wszystko ok

2016-12-13 14:01:09 Adrian Maxkom

Telefon Odblokowany.Polecam

2016-10-05 22:40:48 Rafa³

Xperia z1 Compact w Orange. Pierwsza próba zdjêcia blokady Orange nie powiod³a siê gdy¿ jak siê pó¼niej okaza³o telefon mia³ wymienion± p³ytê g³ówn±. Zwrócono mi pieni±dze. Ponowi³em próbê uzyskania kodu w salonie Orange....tan równie¿ nie byli w stanie wygenerowaæ kodu podaj±c t± sam± przyczynê. Postanowi³em wykupiæ wariant kodu z Sony na Europê i po wpisaniu kodu na który czeka³em 2 dni - czyli najkrótszy czas w jakim jest realizowana us³uga - telefon jest wolny od blokady. :)

2016-10-03 18:24:06 Arkadiusz

Wszystko idealnie tanio i szybko :)

2016-10-03 00:20:43 Gerhard

Alles Pippifein :-)

2016-09-28 16:16:29 Maciej

Szybko, sprawnie i bez problemu. Polecam

2016-09-18 21:01:30 Robert

hat beim Z1 compact mit dem NCK-Schlüssel sofort funktioniert

2016-08-23 19:04:17 marcus

Worked Thx

2016-07-10 13:08:32 johan

efficace, rapide et tarif très abordable code reçu en moins de 2h un dimanche en plus au top

2016-06-27 18:28:47 alim

Je vous remercie code reçus en moins de 2h bonne continuation

2016-04-24 14:49:31 Dawid

5 minut i ulga po odblokowaniu :)

2016-04-08 12:45:47 Andrzej

Wszystkie przebieg³o pomy¶lnie, polecam.

2015-12-04 10:42:02 Marek

Kod przyszed³ bez zw³oki, wszystko dzia³a, dobra robota.

2015-11-04 11:57:16 C

Took about 24 hours. Worked fine.

2015-09-23 16:20:30 Robert

Wszystko Szybko i Sprawnie naprawdê polecam. ¦ci±ga³em SimLocka z Sony Xperia Z1 Compact. Wszystko trwa³o nie d³u¿ej ni¿ 10 minut.

2015-09-10 10:52:36 Mircea

Pleasure doing business.

2015-05-11 17:25:12 Marcin

Bez problemu w 5 min :D

2015-02-04 07:01:18 TERESA

Zdjêcie simlock'a do z1 bajecznie szybko i prosto. Ca³o¶æ wraz z przelewem trwa³a ok 10min. Super. Polecam

2014-12-18 08:24:43 Barista

Simlock z Z1 Compact z sieci Orange zdjêty w dwie godziny kolejny raz jestem zachwycony us³ugami na SIMLOCK24

2014-11-05 10:14:58 balint

Worked Perfect, No problem with payment. Totally trusted.

2014-11-04 17:30:38 D

Sony xperia z1 compact 1A+++

2014-10-20 15:32:40 jerzyxxx

kod przyszedl po niespelna 2 godzinach jak zwykle szybko i tanio

2014-09-22 16:04:17 £ukasz

Kilka minut i po sprawie. Polecam

2014-07-09 15:16:59 Igor

Bardzo sprawna obs³uga, szybko i pewnie za³atwiona sprawa. Polecam

2014-03-18 13:17:59 Karolina

Polecam. Korzystlam ju¿ drugi raz i nie by³o najmniejszego problemu. Obawia³am siê,¿e ze wzglêdu na weekend bêdê zmuszona czekaæ do poniedzia³ku a tu w niedzielê niespodzianka. Krótko, zwiê¼le i na temat.