Déblocage Sony ST21i

Pour Sony ST21i sont disponibles pour choisir parmi les options suivantes pour débloquer. Si vous ne savez pas quelle option choisir, s'il vous plaît contactez-nous. Nous allons vous aider à choisir le bon produit pour votre téléphone.

Choisissez Réseau


Débloquer Sony ST21i

 

Dernier commentaire sur la libération

  • Bom Service qui funcionne biem BRAVO

    Ernest - 2016-02-14 21:02:11

Comment entrer le code sur le mobile Sony ST21i ?

1. Insérez la carte SIM inacceptable et allumez le mobile.
2. Après avoir attendu quelques secondes, vous serez invité à saisir le "CODE PIN DEVERROUILLANT LE RÉSEAU".
3. Entrez le code et confirmez.

Si votre mobile ne demande pas de code de déverrouillage :
1. Allumez le mobile avec la carte SIM avec laquelle il fonctionne actuellement.
2. Saisissez #987654321#
3. La fenêtre de verrouillage sim apparaîtra
4. Entrez le code de déverrouillage et confirmez.

NOTE!!!
Le code de déverrouillage ne peut être saisi que cinq fois. Avant la commande, assurez-vous que votre compteur n'est pas bloqué en permanence.

Comment vérifier le compteur de saisissement des codes?
1. Allumez le téléphone sans carte SIM
2. Verrouillez l'écran de sorte qu’il y ait la demande de l'exécution de la démarche de déverrouillage
3. Pressez les séquences: Menu, Back, Back, Menu,Back,Menu, Menu, Back (pour les modèles Mini le bouton de menu peut être désigné par un seul grand carré)
4. Sélectionnez Service info
5. Sélectionnez SimLock
6. Vérifiez près duquel message il y a le signe X, O ou point
7. Si du côté gauche près de NETWORK il y a le signe X, O ou point, et sur le côté droit il y a un nombre différent de zéro, on peut déverrouiller par un code.
8. Si sur le côté droit de NETWORK il y a le 0, le déverrouillage par un code N’EST PAS possible.
Le compteur est verrouillé

1. Allumez le téléphone sans carte SIM
2. Saisissez *#*#7378423#*#*
3. Sélectionnez Service info
4. Sélectionnez SimLock
5. Vérifiez près duquel message il y a le signe X, O ou point
6. Si du côté gauche près de NETWORK il y a le signe X, O ou point, et sur le côté droit il y a un nombre différent de zéro, on peut déverrouiller par un code.
7. Si sur le côté droit de NETWORK il y a le 0, le déverrouillage par un code N’EST PAS possible.
Le compteur est verrouillé

Commenté

2020-02-27 08:54:22 £ukasz

B³yskawiczna realizacja zamówienia. POLECAM i oby tak dalej jak zawsze.

2018-10-05 08:53:26 Piotr

Wszystko super. Xperia tipo. Szybko i sprawnie.

2018-10-04 09:54:44 mell

I am very pleased with your service. Thank you

2017-12-06 14:14:50 Tomasz

Polecam stronkê kod dosta³em w ci±gu 5min

2017-08-25 20:16:09 Daniel

is ok now. thank you,

2017-03-31 13:01:15 Ryszard

Kod otrzyma³em w kilka minut, dzia³a

2016-10-17 12:53:25 Artur

Ma³a Xperia od Orange odblokowana. OK

2016-10-08 08:53:51 Attila

Very good service, recommended.

2016-10-07 15:35:24 Arkadiusz

wszystko dzia³a

2016-09-23 20:57:19 Paulo

Worked like a charm

2016-09-06 14:11:10 Jaros³aw

Wszystko dzia³a ok😀

2016-09-05 18:18:49 Jaros³aw

Wszystko dzia³a ok😀

2016-07-14 16:11:44 Francisco

Todo bien

2016-06-20 06:54:26 Micha³

Polecem Simlock usuniety szybko i bez problemów.

2016-06-10 12:13:55 Dorota

szybko i sprawnie

2016-05-04 15:47:04 Grzegorz

Zamówienie zrealizowane ekspresowo (2 min.), otrzymany kod prawid³owy. Polecam wszystkim korzystanie z us³ugi.

2016-03-20 17:43:55 piotr

ok

2016-02-14 21:02:11 Ernest

Bom Service qui funcionne biem BRAVO

2016-02-12 10:57:52 kRISSSS

polecam wszystkim szybko sprawnie tanio instrukcja postêpowania w przypadku ¶ci±gania simloca 1 klasa

2016-01-14 17:56:38 AGNIESZKA

No co tu du¿o pisaæ.......szybciutko i zgrabnie za³atwiona transakcja .

2016-01-03 21:40:07 Piotr

Ca³a procedura ³±cznie z przelewem i otrzymaniem kodu trwa³a 3 minuty. Pierwszy raz korzysta³em z tego serwisu i polecam

2016-01-03 14:09:33 Pawe³

Najprostsza czynno¶æ w kilka minut. Kod dostarczony b³yskawicznie po kilkunastu minutach. Polecam tych Specjalistów ;)

2015-12-28 11:23:12 KrzysztofKriss

Wszystko przebieg³o sprawnie polecam

2015-11-17 21:26:47 claudio

All Ok, works perfekt.

2015-11-12 20:32:27 ARTUR

dziêki za kod wszystko dzia³a poprawnie POLECAM

2015-11-09 09:41:51 Beata

mjut malina....polecam

2015-11-05 19:02:42 Grzegorz

Dzia³a be¿ zastrze¿eñ, wszystko zgodnie z opisem. Jednak trzeba pamiêtaæ aby wcze¶niej sprawdziæ czy licznik nie jest zablokowany - pisz± o tym na stronie. POLECAM

2015-10-18 23:35:38 Jasiek

Zdejmowa³em simlocka z Xperii Tipo z sieci Orange. Po op³aceniu zamówienia kod otrzyma³em niemal odrazu no i oczywi¶cie dzia³a³ bez problemu. Bardzo fajna obs³uga, dosta³em smsa oraz maila na ka¿dym kroku zamówienia. Szczerze polecam wszystkim

2015-10-15 12:41:45 LINO

worked imediatly and whit no problem

2015-10-05 10:24:38 Krystian

LexUS Wszystko super

2015-09-30 23:02:01 Przemek

Pe³ny POZYTYW kod simlock xperia orange pl trwalo 10 min PLECAM

2015-09-29 23:10:19 Ewa

Polecam, kod odblokowuj±cy przywêdrowa³ do mnie niemal natychmiast po dokonaniu p³atno¶ci. Super us³uga :-) A mój Mi¶ jest ju¿ szczê¶liwy i kocha dziewczynkê (czyli mnie). :-)))

2015-09-08 13:03:22 El¿bieta

Transakcja przebieg³a b³yskawicznie,bezproblemowo,zdecydowanie polecam us³ugi tej firmy

2015-09-02 18:07:37 Bartek

Bardzo szybko...

2015-09-01 09:52:11 Jan

Szybko i sprawnie, polecam

2015-08-05 02:14:06 jose

Very fast, full recomended

2015-07-24 14:24:27 tadzik

Obawia³em siê troszkê czy wszystko bêdzie dzia³aæ ale jest ok zamówienie zrealizowane do 15 minut wpisa³em kod i telefon dzia³a Pozdrawiam i polecam Wszystko dziecinnie proste

2015-07-21 10:14:56 Rafa³

Wszystko w najlepszym porz±dku i b³yskawicznie.

2015-07-04 11:29:42 Fco Javier

Servicio correcto, tardaron unas 18h en enviar el código y ha funcionado bien

2015-06-22 13:50:24 Marcin

Wszystko szybko i bardzo ³atwo nawet dla laika.

2015-06-19 08:20:28 Marcin

Polecam, wszystko trwa³o kilka minut. Instrukcja zrozumia³a i czytelna.

2015-06-11 13:11:59 Maciej

Polecam, wszystko odby³o siê w ci±gu 10 minut ³±cznie ze ¶ci±gniêciem simlocka.

2015-05-14 23:21:30 jacek

jestem zadowolony, kod przyszed³ po kilku minutach.polecam

2015-05-09 00:13:54 RAFA£

Dosta³em kod po 3 minutach , po wpisaniu telefon od razu dzia³a polecam

2015-04-29 16:13:05 KRZYSZTOF

Kod odblokowuj±cy otrzyma³em bardzo szybko. Telefon dzia³a poprawnie. Dziêkujê i polecam.

2015-04-07 10:09:59 adam

Witam szybko za³atwiona. sprawa polecam

2015-02-27 11:11:00 Farid

Very Fast (about 6 hours after purchase) and worked successfully Just Exellent

2015-02-02 18:00:45 Zbigniew

Wszystko OK Polecam.

2015-01-23 10:13:03 £ukasz

operacja zdjêcia simlocka z mojego starego poczciwego tipo zajê³a oko³o 25 minut , szybko sprawnie bez k³opotu polecam

2015-01-21 14:56:40 André

Works perfectly