Déblocage Sony Xperia J

Pour Sony Xperia J sont disponibles pour choisir parmi les options suivantes pour débloquer. Si vous ne savez pas quelle option choisir, s'il vous plaît contactez-nous. Nous allons vous aider à choisir le bon produit pour votre téléphone.

Choisissez Réseau


Débloquer Sony Xperia J

 

Dernier commentaire sur la libération

  • Rapide, facile et efficace . Ras

    Laurent - 2017-09-02 20:27:03

  • Code envoyé très rapidement. Un grand merci à déblocage 24

    virgile - 2014-12-03 20:02:53

  • well done , great job , I can recommand this site for my friends. At the beginning I wasn't confident but after receive the code and unblock my phone I know I can trust deblocage24

    Cédric - 2014-01-01 23:25:58

Comment entrer le code sur le mobile Sony Xperia J ?

1. Insérez la carte SIM inacceptable et allumez le mobile.
2. Après avoir attendu quelques secondes, vous serez invité à saisir le "CODE PIN DEVERROUILLANT LE RÉSEAU".
3. Entrez le code et confirmez.

Si votre mobile ne demande pas de code de déverrouillage :
1. Allumez le mobile avec la carte SIM avec laquelle il fonctionne actuellement.
2. Saisissez #987654321#
3. La fenêtre de verrouillage sim apparaîtra
4. Entrez le code de déverrouillage et confirmez.

NOTE!!!
Le code de déverrouillage ne peut être saisi que cinq fois. Avant la commande, assurez-vous que votre compteur n'est pas bloqué en permanence.

Comment vérifier le compteur de saisissement des codes?
1. Allumez le téléphone sans carte SIM
2. Verrouillez l'écran de sorte qu’il y ait la demande de l'exécution de la démarche de déverrouillage
3. Pressez les séquences: Menu, Back, Back, Menu,Back,Menu, Menu, Back (pour les modèles Mini le bouton de menu peut être désigné par un seul grand carré)
4. Sélectionnez Service info
5. Sélectionnez SimLock
6. Vérifiez près duquel message il y a le signe X, O ou point
7. Si du côté gauche près de NETWORK il y a le signe X, O ou point, et sur le côté droit il y a un nombre différent de zéro, on peut déverrouiller par un code.
8. Si sur le côté droit de NETWORK il y a le 0, le déverrouillage par un code N’EST PAS possible.
Le compteur est verrouillé

1. Allumez le téléphone sans carte SIM
2. Saisissez *#*#7378423#*#*
3. Sélectionnez Service info
4. Sélectionnez SimLock
5. Vérifiez près duquel message il y a le signe X, O ou point
6. Si du côté gauche près de NETWORK il y a le signe X, O ou point, et sur le côté droit il y a un nombre différent de zéro, on peut déverrouiller par un code.
7. Si sur le côté droit de NETWORK il y a le 0, le déverrouillage par un code N’EST PAS possible.
Le compteur est verrouillé

Film Vidéo Aide montre ce que vous devez faire, de saisir un code de déverrouillage pour votre téléphone Xperia J.

Commenté

2021-01-05 12:15:55 Micha³

Bardzo szybka obs³uga. Dos³ownie nie czeka³em nawet 5 min. No i cena ;) Nic dodaæ nic uj±æ ;)

2021-01-04 13:52:45 Micha³

Szybko sprawnie i bezproblemowo. Tanio Nie czeka³em nawet 5min BRAWO

2020-03-02 09:27:15 Marcin

Wszystko ok i w ekspresowym czasie. Warto skorzystaæ z tej strony ni¿ buliæ 3x wiêcej u operatora :)

2019-11-15 18:07:52 jacek

Super. Szybko, wszystko dzia³a. Polecam

2019-07-03 17:19:29 U¿ytkownik

POLECAM Xperia J odblokowana w mniej ni¿ 2 minuty, my¶la³em, ¿e ca³y dzieñ bêdzie trzeba czekaæ :)

2019-06-14 10:10:09 STANIS£AWA

Bardzo profesjonalna i szybka obs³uga. Jestem bardzo zadowolona z us³ugi

2019-05-20 11:09:33 Vintila

Just great It's working 5☆

2019-05-13 21:50:35 Jerzy

super, trwa³o to nie wiêcej ni¿ 5 minut. Polecam

2019-04-08 09:53:44 Kamil

Szybko i ³atwo simlock usuniêty w 10min

2019-03-18 20:41:32 rados³aw

Polecam szybko sprawnie i zgodnie z obietnic± , czas rewelacja chwila i gotowe polecam i dzieki

2019-02-11 09:02:53 Grzegorz

Bardzo szybko sprawnie i dobrze.

2019-01-23 13:42:33 Bruno

Thanks

2018-10-05 19:37:00 wies³aw

Bardzo fajna opcja. Szybko i sprawnie usun±³em sim locka (w punkcie chcieli 50 z³) .Polecam wszystkim.

2018-09-14 10:01:03 Pawe³

LUX Bardzo szybko.

2018-08-25 16:06:58 Adrian

Wszystko cia³a bezproblemowo, polecam - Sony Xperia J

2018-07-08 14:14:51 Piotr

Polecam

2018-06-10 11:17:52 Tomasz

Wszystko posz³o bardzo sprawnie, polecam

2018-06-08 10:15:16 Herbert

worked hat geklappt easy

2018-05-21 17:14:28 WIESIEK

Bardzo szybko operacja zdjêcia blokady z telefonu. Polecam

2018-04-23 17:40:44 Eugeniusz

Polecam, czas realizacji od zlecenia przez p³atno¶æ do odblokowania SIM carry ok 5 min. Cena dla mnie do przyjêcia 😃

2018-04-20 09:03:56 Tomasz

Szybko i sprawnie. P O L E C A M

2018-04-05 17:05:27 Paula

Bardzo szybko, ³atwo i bezproblemowo. Gor±co Polecam

2018-03-23 11:18:03 Sebastian

Szybko i profesjonalnie, zdecydowanie polecam.

2018-02-25 10:55:37 Gabriela

B³yskawicznie dosta³am kod, wszystko przebieg³o pomy¶lnie -super

2018-02-19 20:00:34 Colin

Really delighted with the service I received it arrived before the estimated time and would recommend the service to others

2018-02-18 19:10:08 Micha³

Spoko

2018-01-12 14:07:41 Juliusz

Great got my code after few minutes

2017-12-28 11:07:02 mariusz

Szybko i sprawnie... polecam

2017-12-28 10:44:30 Monika

bardzo szybka us³uga Kod odblokowuj±cy przeszed³ b³yskawicznie

2017-12-27 16:43:18 dariusz

zdjêcie simlocka kodem posz³o szybko i bezproblemowo. polecam

2017-12-19 10:30:47 Marcin

Wszystko dzia³a bez problemu, instrukcja przejrzysta i szybkie przys³anie kodu, polecam :)

2017-11-13 10:55:22 Tomasz

Bardzo szybko i sprawnie przebieg³a realizacja przes³ania kodu. Polecam

2017-11-10 10:08:37 rafa³

Pe³en profesjonalizm wszystko ok pstryk i simlock znik³

2017-10-18 10:47:41 Monika

Polecam. Wszystko sprawnie.

2017-10-03 10:49:42 Tomasz

Wszystko sprawnie, szybko i profesjonalnie - polecam.

2017-09-27 10:18:25 Jakub

Trwa³o to max 2 minuty.

2017-09-19 09:41:43 Ryszard

Us³ugi bardzo wysokiej klasy. Problem ze znalezieniem waszej strony. Stary adres nie dzia³a.

2017-09-11 09:06:55 Marcin

Szybka realizacja polecam

2017-09-02 20:27:03 Laurent

Rapide, facile et efficace . Ras

2017-08-14 23:29:11 Krzysztof

Szybko i bezproblemowo.

2017-08-09 13:47:53 Pawe³

Wszystko zosta³o szybko i sprawnie za³atwione.Polecam.

2017-08-08 08:49:35 Sylwia

Zamówienie zrealizowane b³yskawicznie, firma naprawdê godna polecenia - SUPER

2017-08-07 11:32:34 Jaros³aw

szybko sprawnie bez zbêdnych komplikacji

2017-08-03 22:38:53 £ukasz

Super.szybko sprawnie i bez k³opotu. Po zaksiêgowaniu wp³aty oko³o 5 minut i kod by³. Pozdrawiam.

2017-07-29 14:42:40 Jaros³aw

Szybko sprawnie i bezproblemowo (nawet w sobotê). Telefon Sony Xperia J odblokowany.

2017-07-26 12:36:07 Kasia

Szybko, sprawnie, bez problemów i mam odblokowany telefon :)

2017-07-24 09:59:11 Klaudia

Szybko, sprawnie i bezproblemowo Polecam :)

2017-07-12 09:39:16 Hubert

Super i telefon odblokowany

2017-07-10 19:30:25 Anna

Dzia³a Szybko i sprawnie. Polecam

2017-06-24 19:17:31 Agnieszka

Szybka i sprawna realizacja. Polecam.