Déblocage Sony Xperia Z3 Compact

Pour Sony Xperia Z3 Compact sont disponibles pour choisir parmi les options suivantes pour débloquer. Si vous ne savez pas quelle option choisir, s'il vous plaît contactez-nous. Nous allons vous aider à choisir le bon produit pour votre téléphone.

Choisissez Réseau


Débloquer Sony Xperia Z3 Compact

 

Dernier commentaire sur la libération

  • unlock code is working good job of deblocage24.fr

    brandon - 2016-02-09 12:35:26

  • Je recommande ce site à tous le monde,très sérieux et très rapide.

    youssef - 2015-07-20 12:07:58

Comment entrer le code sur le mobile Sony Xperia Z3 Compact ?

1. Insérez la carte SIM inacceptable et allumez le mobile.
2. Après avoir attendu quelques secondes, vous serez invité à saisir le "CODE PIN DEVERROUILLANT LE RÉSEAU".
3. Entrez le code et confirmez.

Si votre mobile ne demande pas de code de déverrouillage :
1. Allumez le mobile avec la carte SIM avec laquelle il fonctionne actuellement.
2. Saisissez #987654321#
3. La fenêtre de verrouillage sim apparaîtra
4. Entrez le code de déverrouillage et confirmez.

NOTE!!!
Le code de déverrouillage ne peut être saisi que cinq fois. Avant la commande, assurez-vous que votre compteur n'est pas bloqué en permanence.

Comment vérifier le compteur de saisissement des codes?
1. Allumez le téléphone sans carte SIM
2. Verrouillez l'écran de sorte qu’il y ait la demande de l'exécution de la démarche de déverrouillage
3. Pressez les séquences: Menu, Back, Back, Menu,Back,Menu, Menu, Back (pour les modèles Mini le bouton de menu peut être désigné par un seul grand carré)
4. Sélectionnez Service info
5. Sélectionnez SimLock
6. Vérifiez près duquel message il y a le signe X, O ou point
7. Si du côté gauche près de NETWORK il y a le signe X, O ou point, et sur le côté droit il y a un nombre différent de zéro, on peut déverrouiller par un code.
8. Si sur le côté droit de NETWORK il y a le 0, le déverrouillage par un code N’EST PAS possible.
Le compteur est verrouillé

1. Allumez le téléphone sans carte SIM
2. Saisissez *#*#7378423#*#*
3. Sélectionnez Service info
4. Sélectionnez SimLock
5. Vérifiez près duquel message il y a le signe X, O ou point
6. Si du côté gauche près de NETWORK il y a le signe X, O ou point, et sur le côté droit il y a un nombre différent de zéro, on peut déverrouiller par un code.
7. Si sur le côté droit de NETWORK il y a le 0, le déverrouillage par un code N’EST PAS possible.
Le compteur est verrouillé

Commenté

2021-06-18 10:15:37 Micha³

Sony Xperia Z3 Compact, kod odblokowuj±cy po kilku minutach, dzia³a. Szybki kontakt telefoniczny z fachow± porad±, jak odblokowaæ.

2020-09-29 01:20:47 zbigniew

Kod otrzymany przed czasem grateful gitara

2020-08-27 18:37:26 Marzena

Szybko, profesjonalnie- czego wiêcej oczekiwaæ.

2020-08-03 22:01:02 Robert

By³em sceptyczny ze o tej godzinie bêdzie szybko, ale kilka minut i po sprawie. Polecam

2020-04-20 08:49:49 Pawe³

Szybko i bez problemu .super

2020-02-15 10:26:27 Przemys³aw

Szybko i skutecznie raptem max 7 minut :)

2020-02-12 14:10:07 Marcin

Ca³a operacja w 5 minut Telefon z Orange - ODBLOKOWANY Naprawdê Profesjonali¶ci, POLECAM na 1000% :-)) Dziêki, Pozdrowionka

2020-02-02 21:31:15 Jacek Sala

Wszystko super Smiga a¿ mi³o. Wszystko zalatwione w przeciagu 10 min. Polecam

2020-01-31 16:06:40 Grzegorz

W ci±gu 5 minut simlock zdjêty.

2020-01-27 12:44:12 Kluk

posz³o bez problemu

2019-10-31 21:54:21 Lubomir

I can recommended for SONY Xperia Z3 compact, without any problem, thans

2019-09-19 01:20:40 Noriaki

Thank you so much. lock is quitely clear.

2019-08-19 09:11:32 Sanchu

Very good service. Recieved the unlocking codes as per given time.

2019-08-16 08:32:56 Krzysztof

Polecam

2019-07-03 21:47:15 Sönke

Hat super geklappt--schnell & gut

2019-04-25 22:02:43 Paulina

Szybko sprawnie, bez problemów. Idealne rozwi±zanie dla ceni±cych swój czas. Polecam ka¿demu.

2019-03-14 09:32:58 £ukasz

POLECAM, wszystko szybko i sprawnie.

2019-01-22 18:28:42 Dawid

Wszystko ok. Dzia³a

2019-01-15 08:47:44 Daniel

Ca³o¶æ z przelewem i oblokowaniem trwa³o poni¿ej 10 min. Pe³na profeska

2019-01-08 10:20:11 Rados³aw

Bezproblemowa bardzo szybka us³uga, polecam.

2018-12-24 14:12:12 Micha³

Kod zadzia³a³ bez problemu, b³yskawiczna transakcja, polecam

2018-12-12 10:35:58 Andrzej

Super szybka realizacja zamówienia. Polecam Czeka³em mo¿e z 10min

2018-12-05 09:11:57 AGNIESZKA

WSZYSTKO DZIA£A W PORZ¡DKU,POLECAM.

2018-12-02 16:53:23 jan

Kod otrzyma³em szybciej ni¿ kupno bu³ek rano w piekarni.Polecam wszystkim .Pozdrawiam

2018-11-29 08:13:00 Marzena

Wszystko ok

2018-11-19 09:20:45 Stefan

Danke funktioniert etwas längere Wartezeit als angegeben

2018-11-09 04:20:25 Marcin

Szybko, sprawnie POLECAM

2018-11-08 10:43:14 £ukasz

Od z³o¿enia zamówienia (uwzglêdniaj±c p³atno¶æ) kod odblokowuj±cy doszed³ po 5 minutach. Simlock zdjêty,

2018-11-07 17:43:41 Marcin

Wszystko ³adnie ¶miga. POLECAM

2018-11-06 11:18:01 Grzegorz

Super i kod pasowa³ siê.

2018-10-18 15:39:56 Maciej

Posz³o b³yskawicznie i przy okazji bardzo mi³a i pomocna obs³uga serwisu.

2018-10-18 10:26:27 Robert

Wszystko szybko, sprawnie i co najwa¿niejsze dzia³a. Ponad 50,- w kieszeni i przynajmniej h do przodu. Mo¿na by tylko poprawiæ instrukcjê np o zdjêcie. Za pierwszym razem po wpisaniu pinu nie przesz³o do funkcji kodu odblokowuj±cego (a mia³em tylko dwie mo¿liwe próby).

2018-09-07 10:23:25 mmarcell

Sony Xperia Z3 Compact dzia³a i nie trwa³o to d³u¿ej jak 5 minut, polecam

2018-08-21 08:38:08 JACEK

Perfekcyjna us³uga kody dzia³aj±ce

2018-08-19 11:33:48 Grzegorz

wszystko szybko i sprawnie. Kod zadzia³a³ bez ¿adnego problemu.

2018-08-16 11:57:38 Pawe³

Szybko sprawnie, korzystam z tej us³ugi ju¿ nie pierwszy raz... Wczoraj by³o ¶wiêto i mimo wszystko kod otrzyma³em na maila szybciej ni¿ uda³o mi siê wykonaæ przelew za us³ugê... Kody dzia³aj± w 100% pod warunkiem, ¿e nikt nic wcze¶niej nie kombinowa³ z telefonem na w³asna rêkê i nie zablokowa³ licznika.

2018-08-12 17:09:54 marcin

Witam bardzo polecam zdjêcie silnika przez simlock24.pl jestem bardzo zadowolony silnika zdjeli w 15 minut

2018-07-24 15:08:38 Micha³

super sprawa bez jakichkolwiek kolejek i samemu ³atwiutko mo¿na zrobiæ zdjêcie simlocka

2018-07-18 19:43:48 Rafal

Wszystko dzia³a Polecam serdecznie

2018-07-10 15:36:07 Rafa³

W orange gdzie kupi³em telefon (ostatni raz ) za ¶ci±gniecie simlocka ¿ycz± sobie 77zl, a tu proszê cena lepsza - bez wychodzenia z domu w 5 min telefon odblokowany (Sony Xperia Z3 Compact), Polecam.

2018-07-05 14:58:17 Pawe³

Dzia³a, polecam :)

2018-06-26 19:50:45 J.

Hat für a1 simlock funktioniert

2018-06-15 13:49:20 Frank

TIp Top hat alles funktioniert.

2018-06-14 17:06:42 Maciek

Kod przyszed³ po kilku minutach, wszystko gra, polecam

2018-06-11 17:06:18 Yusuke

well unlocked. great service.

2018-06-11 14:54:09 Leszek

Wszystko bardzo szybko - oko³o 5-10 minut. Zrobi³em dok³adnie z instrukcj± i simlock zdjêty. POLECAM. Sony Xperia Z3 Compact

2018-06-04 10:46:17 Krzysztof

Wszystko super, zadzia³a³o, ca³a akcja trwa³a maksymalnie 5 minut. Polecam

2018-06-03 22:53:18 Miros³aw

szybka dostawa, kod dzia³a, cena konkurencyjna pozdrawiam

2018-05-30 13:42:03 ionut

Very good service . I have unlock my phone with your code.

2018-05-21 16:33:17 Rados³aw

szybko i bezproblemowo polecam