Déblocage des Nokia bloqué sur le réseau PLUS GS Pologne


Déblocage des Nokia bloqué sur le réseau PLUS GS PologneLe service permet le déblocage du code de verrouillage opérateur de tous les Nokia du réseau PLUS GS Pologne par le code. Nous desservons tous les modèles existant dans ce réseau. C'est la méthode la plus sûre pour le déblocage du verrouillage opérateur sans aucune intervention dans le mobile.

Commenté

2018-08-13 08:58:29 Mariusz

Déblocage Nokia Lumia 735 - Dobrze i sprawnie za³atwiona sprawa. Dobry kontakt z obs³ug±. Bez problemów w dobrej cenie.

2018-06-26 13:07:32 Piotr

Déblocage Nokia Lumia 610 - Szybko sprawnie profesjonalnie Polecam

2018-05-22 19:46:32 Jacek

Déblocage Nokia Asha 311 - Bardzo szybko, Wszystko OK, ale nie dzia³a,nie odblokowa³o

2018-03-16 09:53:44 Artur

Déblocage Nokia 515 - Polecam. Bardzo profesjonalni

2016-10-11 08:42:32 Krzysztof

Déblocage Nokia Lumia 610 - Zdjêcie blokady odby³o siê szybko i bez komplikacji. Telefon sprawnie po³±czy³ siê z now± sieci± i w niej siê zadomowi³. Dzia³a bez problemów.

2016-06-07 19:11:56 Przemys³aw

Déblocage Nokia Lumia 930 - Kod przyszed³ w ci±gu 24h, wszystko sprawnie, szybko, skutecznie

2016-06-06 15:34:55 Marcin

Déblocage Nokia C3 - Sprawnie, profesjonalnie i z przejrzystymi instrukcjami.

2016-05-30 20:27:09 Arek

Déblocage Nokia Lumia 520 - Profesjonalne podej¶cie do tematu. Wszystko zagra³o. Serdecznie polecam

2016-04-12 06:59:22 £ukasz

Déblocage Nokia Lumia 510 - Wszystko w jak najlrpszym porzadku polecem simlock24

2016-02-02 15:49:18 Aleksandra

Déblocage Nokia Lumia 510 - Wszystko dzia³a :D Polecam :)

2016-02-01 18:41:30 Karolina

Déblocage Nokia Lumia 1320 - Bez zastrzezen, telefon dziala prawidlowo, czas oczekiwania taki jaki podany na poczatku:)

2016-01-08 21:54:39 Renata

Déblocage Nokia Lumia 1320 - Jestem zadowolona z wykonanej us³ugi , trochê to trwa³o ,ale jak ju¿ dosta³am kod to wszystko posz³o jak po ma¶le.Pozdrawiam Renata

2016-01-08 19:21:49 Artur

Déblocage Nokia 515 Dual SIM - Realizacja zamówienia zgodna z opisem polecam :-)

2015-12-19 09:29:17 Wojciech

Déblocage Nokia E52 - Kod odblokowania SIM locka zosta³ przes³any poni¿ej statycznego terminu obs³ugi

2015-10-26 22:11:39 Andrzej

Déblocage Nokia 500 - witam, fajna sprawna zalatwiona sprawa, simlock zdjêty dzia³a bez zarzutow, jestem zadowolony, dobry kontakt z firmo zciagajaca simlocki, pozdrowka wszystkim

2015-10-16 03:42:10 Micha³

Déblocage Nokia Lumia 1320 - Polecam telefon ¶miga😃

2015-10-10 22:10:05 Micha³

Déblocage Nokia Lumia 1320 - Super polecam 7 godzin i simlock zdjêty. Jestem happy

2015-09-28 19:35:29 Jerzy

Déblocage Nokia E51 - jestem zadowolony ale jak by by³o taniej na tak stare modele by³o by fajnie

2015-05-05 07:09:08 Micha³

Déblocage Nokia C3 - super strona, rzetelna, polecam

2015-03-26 16:41:55 Krzysiek

Déblocage Nokia Lumia 710 - Szybko, sprawnie i bez problemu

2015-03-13 12:47:19 Dorota

Déblocage Nokia Lumia 520 - POLECAM NA 100 %

2015-03-12 16:52:10 W£ADYS£AW

Déblocage Nokia Lumia 1320 - Us³uga zrealizowana bardzo szybko. Kod odblokowuj±cy dosta³em ju¿ na maila po 5 godzinach. Polecam t± stronê

2015-03-11 10:57:40 £ukasz

Déblocage Nokia E52 - Gor±co polecam Nokia E52 ¶miga ju¿ w innej sieci

2015-02-20 15:58:14 Grzegorz

Déblocage Nokia Asha 300 - ok dzia³a dziêkuje

2015-01-09 15:19:01 wojciech

Déblocage Nokia Lumia 930 - WIELKI PLUS.... po trzech godzinach od momentu zamówienia telefon mam odblokowany i to bez wychodzenia z domu.....GOR¡CO POLECAM I DZIÊKUJÊ

2015-01-09 12:47:03 Zofia

Déblocage Nokia Lumia 710 - Polecam

2015-01-03 13:16:02 £ukasz

Déblocage Nokia 500 - trochê d³u¿ej czeka³em na kod jak deklarowany czas oczekiwania, ale w koñcu przyszed³

2014-12-31 15:24:47 Jacek

Déblocage Nokia Lumia 800 - Telefon odblokowany. Polecam.

2014-12-30 15:02:37 Tadeusz

Déblocage Nokia N8 - Bardzo skuteczna Strona - rewelacyjna obs³uga klienta i doskona³a logistyka Szczerze wszystkim polecam

2014-12-08 15:25:07 edwin

Déblocage Nokia E52 - szybko sprawnie polecam

2014-10-27 16:41:34 Gra¿yna

Déblocage Nokia 3110 Classic - Niestety nie uda³o siê wygraæ z moim telefonem . No có¿ niestety zdarza siê , ale chcia³am podziêkowaæ za po¶wiêcony czas , w³o¿ony trud oraz za wyrozumia³o¶æ Polecam simlock24.pl

2014-09-20 21:21:45 Aldona

Déblocage Nokia 6303I - Bardzo dziêkujê za pomoc. Wszystko dzia³a poprawnie. Polecam Wasz± Ekipê wszystkim, chc±cym szybko i bezproblemowo odblokowaæ simlock w swojej komórze.

2014-07-23 01:08:19 Alfi

Déblocage Nokia Lumia 610 - Bardzo szybko za³atwiona sprawa.

2014-07-14 07:11:58 jacek

Déblocage Nokia Lumia 710 - Polecam ,szybka i profesjonalna obs³uga

2014-07-10 16:27:37 Izabela

Déblocage Nokia 500 - Jestem bardzo zadowolona, zamówienie zosta³o zrealizowane bardzo szybko, uzyska³am fachow± pomoc przy wpisaniu kodu, krok po kroku udzielono mi informacji w jaki sposób wpisaæ kod do telefonu. Strona wiarygodna i rzetelna, polecam.

2014-06-25 18:07:41 Konrad

Déblocage Nokia 500 - Realizacja szybsza ni¿ zapowiedziana, szybka pomoc w wypadku problemów. Polecam

2014-06-25 17:55:48 Maciek

Déblocage Nokia C2-01 - Bezproblemowo. Po simlocku.

2014-06-03 21:15:03 Malgorzata

Déblocage Nokia Lumia 610 - Wszystko ok simlock zdjêty bez problemu.

2014-05-28 17:02:46 Maciej

Déblocage Nokia C7 - Kod ok, wsparcie równie¿. Co prawda w C7 pojawi³ siê komunikat o b³êdnym kodzie ale to zdaje siê przypad³o¶æ tego modelu. Po restarcie SIMlock znikn±³.

2014-05-15 18:28:54 Wies³aw

Déblocage Nokia Lumia 800 - Fajna sprawa,szybko sprawnie i bez problemów.Dziêki.

2014-04-28 21:29:16 POGAN

Déblocage Nokia Lumia 610 - Wszystko ok. Polecam

2014-04-04 21:14:53 Wies³aw

Déblocage Nokia N97 mini - Transakcja przebiega³a bardzo sprawnie.Z odblokowaniem telefonu by³y ma³e problemy. Dziêki uprzejmo¶ci i zaanga¿owaniu obs³ugi serwisu uda³o siê problem rozwi±zaæ. Przyczyn± by³a wadliwa karta SIM. -DZIÊKUJÊ

2014-03-31 12:26:09 KATARZYNA

Déblocage Nokia X2 - Szybko, spranie i profesjonalnie. Gor±co polecam.

2014-03-14 15:51:40 Tomasz

Déblocage Nokia Lumia 625 - Wszystko jak w Szwajcarskim zegarku, po 3-godzinach telefon by³ odblokowany. Polecam na 100%

2014-03-06 12:44:58 Kacper

Déblocage Nokia C3 - Dzia³a Szybko, sprawnie, polecam

2014-02-26 13:41:47 Iwona

Déblocage Nokia C6 - Polecam Szybko, rzetelnie i dzia³a :-)

2014-02-16 11:36:16 Piotr

Déblocage Nokia 6303ci - Wpisa³em kod ,który dosta³em od simloka 24 i co B³êdny kod.Po kontakcie (odpowiedz natychmiastowa) krótka informacja-I DZIA£A(MIMO 5-PRÓB) SUPER FACHOWCY POLECAM

2014-02-06 16:24:26 Adam

Déblocage Nokia 5310 XpressMusic - Pomimo tego, ¿e kod nie zadzia³a³, to zosta³em skierowany do punktu, gdzie usuniêto simlocka bez ¿adnych dop³at. Dobry kontakt. Polecam.

2014-01-31 23:43:06 Tadeusz

Déblocage Nokia X3 - Pragnê poinformowaæ, ¿e znajomi komputerowcy pomogli mi przeprowadziæ z sukcesem proces zdejmowania simloka. Kod jak najbardziej prawid³owy - bardzo dziêkujê. Przepraszam za k³opoty. Serdecznie pozdrawiam. Polecam.

2014-01-15 18:33:33 Mateusz

Déblocage Nokia Lumia 610 - Sprawna i fachowa obs³uga- wszystko ok - Polecam goraco