Déblocage Sony Xperia P

Pour Sony Xperia P sont disponibles pour choisir parmi les options suivantes pour débloquer. Si vous ne savez pas quelle option choisir, s'il vous plaît contactez-nous. Nous allons vous aider à choisir le bon produit pour votre téléphone.

Choisissez Réseau


Débloquer Sony Xperia P

 

Dernier commentaire sur la libération

  • Franchement ça marche à merveille et c'est facile et en plus c'est garanti. Merci à http://deblocage24.fr

    said - 2014-05-21 20:35:08

Comment entrer le code sur le mobile Sony Xperia P ?

1. Insérez la carte SIM inacceptable et allumez le mobile.
2. Après avoir attendu quelques secondes, vous serez invité à saisir le "CODE PIN DEVERROUILLANT LE RÉSEAU".
3. Entrez le code et confirmez.

Si votre mobile ne demande pas de code de déverrouillage :
1. Allumez le mobile avec la carte SIM avec laquelle il fonctionne actuellement.
2. Saisissez #987654321#
3. La fenêtre de verrouillage sim apparaîtra
4. Entrez le code de déverrouillage et confirmez.

NOTE!!!
Le code de déverrouillage ne peut être saisi que cinq fois. Avant la commande, assurez-vous que votre compteur n'est pas bloqué en permanence.

Comment vérifier le compteur de saisissement des codes?
1. Allumez le téléphone sans carte SIM
2. Verrouillez l'écran de sorte qu’il y ait la demande de l'exécution de la démarche de déverrouillage
3. Pressez les séquences: Menu, Back, Back, Menu,Back,Menu, Menu, Back (pour les modèles Mini le bouton de menu peut être désigné par un seul grand carré)
4. Sélectionnez Service info
5. Sélectionnez SimLock
6. Vérifiez près duquel message il y a le signe X, O ou point
7. Si du côté gauche près de NETWORK il y a le signe X, O ou point, et sur le côté droit il y a un nombre différent de zéro, on peut déverrouiller par un code.
8. Si sur le côté droit de NETWORK il y a le 0, le déverrouillage par un code N’EST PAS possible.
Le compteur est verrouillé

1. Allumez le téléphone sans carte SIM
2. Saisissez *#*#7378423#*#*
3. Sélectionnez Service info
4. Sélectionnez SimLock
5. Vérifiez près duquel message il y a le signe X, O ou point
6. Si du côté gauche près de NETWORK il y a le signe X, O ou point, et sur le côté droit il y a un nombre différent de zéro, on peut déverrouiller par un code.
7. Si sur le côté droit de NETWORK il y a le 0, le déverrouillage par un code N’EST PAS possible.
Le compteur est verrouillé

Film Vidéo Aide montre ce que vous devez faire, de saisir un code de déverrouillage pour votre téléphone Xperia P.

Commenté

2019-01-01 13:16:48 pedro

Simplemente.... Perfecto 👌

2018-12-28 22:02:22 pedro

Perfecto 👌 han cumplido con lo establecido en la página, ya puedo utilizar mi Sony P con cualquier compañía, muchísimas gracias

2018-07-26 11:35:53 Anita

bez problemu odblokowana sieæ :)

2018-02-26 09:42:58 £ukasz

Polecam, wszystko bardzo szybko

2017-11-29 11:14:48 Andrzej

Wszystko dzia³a bez zarzutu.

2017-10-11 14:54:46 BRUMARIU

ok

2017-09-10 20:31:44 Wojciech

Bardzo szybko, sprawnie. Polecam.

2017-08-23 16:09:36 Damian

Super us³uga - dzia³a szybko i bezproblemowo. Polecam na 100%.

2017-08-11 13:53:53 Oliwka

Zdecydowanie polecam Bardzo szybko, bo zaledwie kilka minut po zamówieniu i op³aceniu us³ugi dosta³am kod odblokowuj±cy mój telefon. Cena te¿ niewygórowana. Bez wahania dajê 5 gwiazdek :)

2017-04-28 17:37:25 Marcin

10 min. i telefon odblokowany... :) Czy mo¿na chcieæ wiêcej

2017-03-09 17:18:36 Jolanta

simlock zdjêty z xperi p w 2 minuty

2017-01-16 23:56:06 Pawe³

Super instrukcja krok po kroku i kod wygenerowany w minutê po zamówieniu. Nie spodziewa³em siê, ¿e to tak sprawnie dzia³a. Dziêkujê i polecam innym.

2016-12-10 20:02:19 bgw

Szybko i skutecznie. Szczerze polecam.

2016-11-29 14:18:04 Andrea

Sehr Schnell (Bei Sony XPeria P innerhalb 4 Tagen ).Korrekt, ,richtige Code ...Ich kann nur weiter empfehlen

2016-09-26 10:22:34 Alan

Wszystko ok, kod odblokowuj±cy otrzyma³em bardzo szybko. Polecam.

2016-05-19 13:43:02 Jacinto Vladimir

Me funcionó perfectamente. Gracias

2016-05-10 14:01:19 Pawe³

Szybko i skutecznie

2016-04-05 19:32:20 Luís

5*

2016-04-04 19:47:04 Maciek

very fast and fear price

2016-01-27 10:57:03 Punkers

Naprawdê by³em zaskoczony :) zrealizowana us³uga w oko³o 2 minuty. Gor±co Polecam

2016-01-11 17:23:36 Jose Angel

en 7 horas todo OK

2015-12-14 11:02:21 CRISTIAN

todo perfecto muy recomendable

2015-10-09 12:33:21 magda

Jestem zaskoczona szybkoscia obslugi, simlock sciagniety w 10min :) polecam

2015-09-21 11:22:29 Bart³omiej

WIELKI POZYTYW Zamówienie zrealizowane natychmiastowo (3 minuty czekania) POLECAM

2015-08-28 19:55:53 MARTA

Polecam Szybko, ³atwo i uczciwie

2015-08-26 14:52:39 Oskar

Polecam jak najbardziej, poraz drugi otrzyma³em kod w ciagu 15 min. Siec odblokowana :)

2015-08-04 11:44:28 Krzysztof

Wszystko dzia³a jak nale¿y

2015-07-22 09:46:18 Stuart

Sorry about the delay in responding. I got the code to unlock my phone from O2 and gave the phone to my sister who is with EE. Everything worked fine with no problems. Will definitely use your services again:-)

2015-07-21 10:33:24 gnanrajesh

thanks you are very qick

2015-06-24 22:23:29 Robert

Pe³na rewelacja. Kod w ci±gu 3 minut. Wszystko dzia³a. Polecam

2015-06-24 22:22:37 Robert

Pe³na rewelacja. Polecam wszystkim. Po dokonaniu p³atno¶ci w ci±gu 3 minut otrzyma³em kod do zdjecia simloca. Wszystko dzia³a bez problemu. Tak± wspó³pracê to lubiê.

2015-06-24 15:37:30 Quane

Us³uga naprawdê dzia³a, na pocz±tku by³em trochê niepewny tañszej opcji zdjêcia simlocka, ale jak to mówi³ Pan Wies³aw Wszywka "Mo¿na piæ ( w tym wypadku korzystaæ ) be¿ ¿adnych obawieñ." Po wykonaniu wp³aty przez PayPala kod przyszed³ DOS£OWNIE w 30 sekund.

2015-05-19 14:36:12 Mariusz

Szybko, sprawnie i bez problemów a na tym chyba wszystkim zale¿y. Polecam.

2015-05-11 10:50:40 Pawe³

wszystko zadzia³a³o bez problemu. Polecam.

2015-05-04 10:32:19 Michael

Everything ok. No problem with the unlock.

2015-04-27 18:04:37 Artur

Szybko i wygodnie. dziêkujê

2015-04-24 12:24:33 Raul

Todo perfecto, rápido y eficaz. Recomendado 100%

2015-04-21 11:14:52 Przemys³aw

Wszystko ok sprawnie, szybko, i dzia³a

2015-04-19 22:03:05 Pablo

Un domingo una emergencia y liberado en 20 minutos de veras un servicio exelente y 15 euros mas barato que cualquier otra pagina

2015-04-16 19:43:52 jorge

perdon arreglado seguro que meti algun numero mal discupad

2015-04-15 10:15:03 jack sparrow

Wszystko ok, kod przyszed³ po paru minutach, telefon dzia³a

2015-04-13 11:53:58 Maciej

Co tu du¿o komentowaæ: -prosto -szybko -tanio i nie trzeba je¼dziæ po ró¿nych punktach i siê prosiæ o zdjêcie simloka za du¿± kasê.

2015-04-09 14:05:08 Adam

Jak zwykle szybko i sprawnie polecam.

2015-04-08 10:08:30 natalia

Genialnie :) szybka akcja, zdjêcie z orange na inne sieci 33 z³ , 3 minuty i gotowe :D polecam , decydujcie siê bez wahania :D

2015-03-30 10:52:58 Agata

ok

2015-03-24 13:44:29 Hubert

bardzo ³atwo i szybko zrealizowana transmikcja simlock zdjety w 5 minut , jade 5 :)

2015-03-16 10:11:55 Agnieszka

POLECAM W 100 %, wszystko idealnie wyt³umaczone - po dokonaniu p³atno¶ci przes³anie kodu trwa³o niespe³na minutê, zdjêcie simlocka z Sony Xperia P sieci Orange, jeszcze raz polecam, ca³kowity koszt 32.99 + koszt przelewu

2015-03-13 19:26:25 Kamil

jednym s³owem SUUUUUPER szybko, czeka³em na kod ok.1h i po problemie

2015-03-09 13:06:47 marek

Wspaniale wszysko dzia³a jak nalezy simlook usuniêty i nie trwalo zbyt dlugo Polecam wszystkim jest ok .

2015-02-25 18:52:25 Micha³

Polecam, po zaksiêgowaniu wp³aty 20 min. i Simlock zdjêty - rewelacja, telefon dzia³a.